Duhovna skupnost Oriš – energij narave

II Ẹgbẹ́ Òrìṣà II Duhovna skupnost Oriš – energij narave

Divinacijski sistemi

Divinacijski sistemi

Redni posveti z božansko modrostjo Ifa omogočajo, da vpraševalec spozna želje in namene oriš, med katere, zavzemajoč vidno mesto, sodi tudi njegov lasten Ori, osebno božanstvo posameznika, odgovorno za njegovo predusodo. Tako duhovni posvet omogoči, da se prepoznajo težnje vpraševalčeve usode in temeljnih dogodkov njegovega življenja. Duhovne usmeritve z božansko modrostjo Ifa se ne izvaja samo za posameznika, temveč je lahko namenjena tudi skupini ljudi, okolju, podjetju, družbi, skratka vsemu, kar obstaja.

Posveti se izvajajo skozi divinacijski sistem Ifa. Ta temelji na literarnem telesu Ifa, sestavljenem iz 256 odujev, razporejenih v 16 glavnih (Ojú Odù), ki se multiplicirajo v nadaljnjih 240, imenovanih Ọmọ Odù, in služijo kot podpora k svečenikovi interpretaciji. Obstajata dve sredstvi za duhovni posvet z Ifa: ikini in opele. Pri obeh se vedno izrazijo kombinacije, ki ustrezajo odujem; ti predstavljajo pripovedi v obliki prispodob, ki se navezujejo na dogodke iz vpraševalčevega življenja. Nasvet, ki je vselej ključnega pomena v tem procesu, se ugotovi skozi analizo dane situacije.

Babalavo ali ijanifa, usposobljena za svečenika Ifa, ne uporabljata divinacijskega sistema s 16 kavriji, temveč se posvetujeta z ikini in opelejem, bolj kompleksnima divinacijskima sredstvoma, katerih uporabe se učita vsaj 16 let, preden pričneta z izvajanjem. Danes je tovrstno izobrazbo na tradicionalen način – s pomnjenjem – možno pridobiti zgolj v Afriki, v jorubskem jeziku. Ijanife, ki postanejo svečenice Ifa, se izobražujejo po isti poti kot babalavi. Toda zaradi njihovega reproduktivnega obdobja, so na tem področju v manjšini. To je za žensko omejujoč faktor, kajti izobraževalni proces svečenika zahteva popolno predanost in lahko se pojavi zahteva, da se posveti materinstvu. To je tudi edini razlog, da so v manjšini, zanje sicer ne velja nikakršna prepoved. V Sloveniji študij traja približno 3 leta, seveda si pomagamo z zapiski in snemanjem ter tolmačenjem v angleški in slovenski jezik, po potrebi pa tudi v hrvaški, srbski in italijanski jezik.

Med babalavi velja strog hierarhični red: vrhovni svečenik se imenuje olúwo, na njemu podrejenih položajih pa sta, med drugim, ojùbọ̀nà in apena.


DIVINACIJA Z OPELEJEM

Divinacijsko verižico opele sestavlja osem polovic semena istoimenskega drevesa in vsaka je na eni strani vbočena, na drugi pa izbočena. Ko svečenik verižico prime na sredini in jo vrže na ravno površino, se ustvari podoba s kombinacijo ene od 256 možnosti razporeditve osmih semen. Vsaka od teh razporeditev se navezuje na enega od odujev literarnega telesa Ifa.

 

DIVINACIJA Z IKINI

Ikin je seme posebnega palmovca, ki se imenuje ọ̀pẹ̀-Ifá, in uspeva le v Afriki. Preden se babalavo posvetuje z ikini, izvede vse pozdrave in molitve, ki tvorijo ritual. Nato opon Ifa potrese z ijerosunom in takoj za tem ikine prime v levo roko, z desnico pa jih poskuša zgrabiti. Posledica tega se odraža v enem od naslednjih možnih izidov: (1) babalavu uspe zgrabiti vse ikine tako, da mu noben ne ostane v levici, in tedaj ničesar ne vriše v ijerosun; (2) kadar ostane le en ikin, v ijerosun vriše dve črtici; (3) ko ostaneta dva, vriše eno črtico; (4) ko mu v levici ostaneta več kot dva ikina, v ijerosun ne vriše ničesar. Črtic se v ijerosun zapisuje z desne proti levi, kombinacije črtic – ene ali dveh – pa so razporejene v dva stolpca, vse dokler se ne zapolnijo štiri vrstice, ki predstavljajo grafično podobo odujev.

 

DIVINACIJA S 16 KAVRIJI

Divinacijski sistem s 16 kavriji je v afro-brazilskih religijah najbolj znana divinacijska praksa. Svečeniki oriš svoje znanje pridobijo v Afriki, Braziliji in Sloveniji.
Divinacijska praksa, ki jo Jorubi imenujejo ẹ̀rìndílógún (tudi Òrìṣà dida), se izvaja s 16 kavriji (od tod izvira tudi poimenovanje ẹ̀rìndílógún, ki se nanaša na število 16), prek katerih oriše odgovarjajo skozi oduje. Opele in ikini razodevajo besede Ifa, medtem ko divinacija s 16 kavriji razkriva glasove vseh oriš.

Svečenik ali svečenica, ki vrže kavrije, opazuje število kavrijev, ki padejo z »odprto« stranjo navzgor in tako dobi eno število od 1 do 16. Vsako od teh števil, v navedenem naraščajočem zaporedju, ustreza enemu izmed naslednjih odujev: Ọ̀kànràn, Èjìòkò, Ògúndá, Ìrosùn, Ọ̀ṣẹ́, Ọ̀bàrà, Òdí, Èjì Ogbè, Ọ̀sá, Òfún, Ọ̀wọ́nrín, Èjìlá Aṣẹ́bọra, Ìká, Òtúrúpọ̀n, Òfun Kànràn ter Ìrẹtẹ̀.

Po mitološki pripovedi je Ifa-Orunmila divinacijskega sistema s 16 kavriji naučil boginjo Ošun, saj je sam nenehno potoval in izvajal divinacije Ifa v različnih mestih. Tako je poskrbel, da v času njegove odsotnosti njegovi someščani niso ostali brez odgovorov. Ifa-Orunmila je iz modrosti divinacije Ifa izluščil potrebna znanja za izvedbo divinacijskih posvetov s kavriji – v primerjavi z divinacijo z opelejem ali ikini se je divinacije s kavriji mogoče priučiti enostavneje in hitreje. Oriša Ošun je divinacijo s 16 kavriji hitro usvojila in tako ji je pridobljeno znanje služilo, da je lahko pomagala tistim, ki so v času Ifa-Orunmilajeve odsotnosti iskali usmeritve.

Divinacija s 16 kavriji je tako pomembna, da častilci, skladno z afriško filozofijo, med iniciacijami v oriše prejmejo skupek kavrijev, da bi po usvojitvi potrebnih znanj tudi sami lahko komunicirali s svojimi orišami na tak način.

Dinamika med duhovnim posvetom in časom

Med človeškim bitjem, časom in prostorom obstaja dinamika, ki tvori cikluse obstoja. Vsi ljudje so lahko v določenem času in prostoru svojega življenja zelo uspešni, toda vsak ne zna optimizirati teh dejavnikov. Ni namreč v navadi, da bi sami nadzorovali in vplivali na okoliščine, temveč smo večkrat »sužnji« časa in »sužnji« prostora.

Duhovni posvet je umeščen v čas in prostor, ki sta bolj dinamična kot človeško bitje. In zgodi se, da sam posvet svečeniku razkrije te cikluse, ta pa jih nato tolmači vpraševalcu. Svečenikova naloga je, da vpraševalca skladno z njegovimi življenjskimi ciklusi zavestno usmeri in zmanjša negativne ter potencira njihove pozitivne vplive.

Ta optimizacija življenjskih ciklusov je mogoča, če sledimo navodilom Ifa, ki nam v duhovnem posvetu razkrije naše najboljše možne poti. In kadar sledimo pravim potem, ne izgubljamo ne časa ne možnosti ne priložnosti.

Vir: z dovoljenjem Bàbá Kinga – avtorja povzeto po:
Ifa revista, januar 2011, © Sikiru Salami 2011 (posebna izdaja Oduduwa Templo dos Orixás), vse pravice pridržane. Prepovedano kopiranje in objavljanje v celoti ali delno — tako fotografij kot člankov iz te revije — brez pisnega soglasja avtorjev. Soglasje za delno objavo prevedenih člankov v slovenski, italijanski, nemški, hrvaški, angleški in srbski jezik, s strani avtorja besedil odobreno Duhovni skupnosti Oriš – energij narave.

Povzeto po:
Síkírù, S. (2011). Sistemas Divinatórios. Revista Ifá, 12-13. Prevod: M. Mesesnel.