Duhovna skupnost Oriš – energij narave

II Ẹgbẹ́ Òrìṣà II Duhovna skupnost Oriš – energij narave

Simboli Ifa

Simboli Ifa

Zapestnica in ogrlica
Vsi iniciirani prejmejo zapestnico in ogrlico, sestavljeni iz izmeničnega niza zelenih in rjavih kroglic, ki so simbol oriše Ifa-Orunmila. Simbola sta posvečena med iniciacijskim procesom in dovoljujeta prepoznavanje posvečenih v to orišo. Tisti, ki nosijo katerega od teh simbolov, se med seboj lahko pozdravljajo s pozdravom À bọrú bọyè, odgovor na ta pozdrav pa je Ìbọyè ìbọṣíṣẹ, kar pomeni Naj bo vse, kar storim, storjeno v celoti, naj ima vse, kar storim, aše in poteka kot želeno. To je povezava med vsemi, ki se enako pozdravljamo, je pripadnost isti duhovni družini, tudi če prihajamo iz različnih domov.

S posvetitvijo se zapestnica in ogrlica prepojita z ašejem božanstva Ifa in preneseta iniciiranemu tri vidike vitalne energije – kurativnega, s katerim ozdravi vse slabo, kar je v njem, preventivnega, s katerim prepreči nastanek slabega, in privlačno energijo, s katero pritegne dobre stvari k sebi.

Irukere
Je predmet, izdelan iz konjske grive, katerega ročaj je oblečen v usnje in okrašen s kroglicami in školjkicami. Predstavlja simbol velike moči in avtoritete, ki ga nosijo svečeniki in kralji.

Osu
Sveta palica iz kovine, ki se uporablja v iniciacijskem procesu orišo Ifa in pri drugih obredih. Izjemno pomembna je za izvajanje dolžnosti babalavov in ijanif. Za pridobitev osuja je nujen poseben iniciacijski proces.

Ikodide
Rdeče pero ptice z imenom òdìdẹ̀ (papiga žako), ki simbolizira krono in predstavlja trenutek rojstva in sprejetja oriše, v katero je bila oseba iniciirana.

Ide Ifa
Je zapestnica z ikinom.
Zapestnica Ifa, na kateri se izmenjujejo zelene in rjave kroglice, na katero dodamo en ikin in simbolizira poroko. Z divinacijo potrdimo, če se ta ikin vzame od ikinov v oltarju Ifa. Uporablja se za prekinitev pakta s smrtjo, daje zdravje in dolgoživost.

Posoda Ifa
Glinena, lesena ali porcelanasta posoda, odvisno od duhovne usmeritve, lahko je okrašena ali ne, in je sestavni del oltarja Ifa. V njej so shranjeni ikini iniciiranega.

Opele
Verižica za divinacijo, sestavljena iz osmih polovic semena opeleja, od katerih ima vsaka konveksno in konkavno stran. Svečenik jo drži na sredini in jo s posebnim gibom položi na ravno ploskev. S tem se ustvari določen vzorec, ki je lahko sestavljen iz 256 možnosti postavitve osmih elementov. Vsaka takšna ureditev tvori enega od odujev Ifa, vsebovanega v Literarnem telesu Ifa.

Igba-odu
Sveti kalabaš Ifa, ki simbolizira nebo in zemljo ter njuno plodno združitev. Uporablja se v iniciacijskem procesu.

Ijerosun
Rumeni prah iz svetega drevesa ìrosùn, ki se uporablja za izris markacij odujev na oponu Ifa pri divinaciji z ikini.

Opon Ifa
Izrezljana lesena deska na katero potresemo ijerosun za izvedbo divinacije Ifa z ikini. V ta sveti prah na oponu Ifa izrišemo markacijo odujev Ifa.

Apo Ifa
Torba iz usnja ali platna, pogosto obdelana s kroglicami ali drugačnimi okraski. Uporabljajo jo svečeniki in svečenice Ifa, babalavi in ijanife, ki v njej nosijo vse potrebno za izvajanje divinacij.

Jongi
Kamen iz Ešujevega oltarja, spremljevalnega oltarja Ifa.

Iroke Ifa
Leseni zvon, ki ima en konec (ročaj) okrašen z likom. Uporablja se za priziv Ifa. Nosijo ga babalavi in ijanife kot simbol moči.

Ikin
Je seme palmovca z imenom ọ̀pẹ̀-Ifá, ki raste le v Afriki. Uporablja se v oltarju Ifa, babalavo ali ijanifa za izvedbo divinacije Ifa uporabljata 16 semen imenovanega palmovca.

Kaj storimo, če se zapestnica ali ogrlica strgata?
Pomembno je, da vemo, da nista sestavljeni iz določenega števila kroglic! Njun pomen je v ašeju, ki ga nosita po posvetitvi med iniciacijskim procesom. Če se strgata, a nismo izgubili kroglic, zadošča, da ju na novo sestavimo. Če pa smo izgubili večje število kroglic, je treba nujno posvetiti nove kroglice in jih dodati. Svečenik jih lahko posveti med osejem ali na vsakoletni daritvi, posvečeni Ifa.

Vir: z dovoljenjem Bàbá Kinga – avtorja povzeto po:
Ifa revista, januar 2011, © Sikiru Salami 2011 (posebna izdaja Oduduwa Templo dos Orixás), vse pravice pridržane. Prepovedano kopiranje in objavljanje v celoti ali delno — tako fotografij kot člankov iz te revije — brez pisnega soglasja avtorjev. Soglasje za delno objavo prevedenih člankov v slovenski, italijanski, nemški, hrvaški, angleški in srbski jezik, s strani avtorja besedil odobreno Duhovni skupnosti Oriš – energij narave.

Povzeto po:
Síkírù, S. (2011). Símbolos de Ifá-Ọrunmilá. Revista Ifá, 19. Prevod: M. Mesesnel.

Podeli