Duhovna skupnost Oriš – energij narave

II Ẹgbẹ́ Òrìṣà II Duhovna skupnost Oriš – energij narave

Èwọ̀ - tabuji, priporočila

Èwọ̀ - tabuji, priporočila

Èwọ̀ji so priporočila oriš o sprejemanju ali zavračanju situacij, hrane, oblačil – katerihkoli vidikov vsakdanjega življenja.

Če častilec oriš ta priporočila spoštuje, s tem izboljša svoj obstoj.

Priporočila ali tabuji se odražajo na vseh področjih življenja človeških bitij. Vsako priporočilo ali tabu je predpisano na podlagi ašeja posamezne osebe, kaj ji je ali kaj ji ni naklonjeno v življenju. Z drugimi besedami, kaj je in kaj ni kompatibilno z Orijem osebe, utemeljeno na podlagi izkušnje v sedanjem ali katerem od preteklih ali prihodnjih življenj.

Pomembno je izpostaviti, da èwọ̀ji niso arbitražna zahteva ali neka norma, ki bi v primeru nespoštovanja storilcu prinesla »kazen« oriš, gre le za priporočilo, pri upoštevanju katerega bo častilec živel boljše življenje, vedno v harmoniji, in s pomočjo katerega bo srečal vse najboljše v svojem življenju.

Kaj èwọ̀ji lahko priporočijo?

Priporočajo lahko sprejemanje, opustitev ali spremembo vedenja, častilcu lahko svetujejo opustitev ali pogostejšo uporabo določenih barv (oblačil, las, avtomobila …), lahko svetujejo opustitev določene hrane ali povečano uživanje določene hrane … lahko tretirajo katerikoli vidik življenja. Nervoznemu človeku svetujejo, naj spremeni svoje vedenje in postane bolj umirjen, toleranten, ker njegova lahko nervoza oddalji pomembne ljudi iz njegovega življenja – tako profesionalnega kot zasebnega …

Vse je vprašanje kompatibilnosti, za aše nekaterih ljudi je nesprejemljivo obleči črna oblačila ali jesti banane, medtem ko je za druge dobro pogosteje uživati banane …

S spoštovanjem èwọ̀jev lahko svoj aše ne le obdržimo, lahko ga celo povečamo, in kot neposredno posledico tega imamo več možnosti izogniti se vsemu, kar ni dobro za naše življenje in doseči vse dobro.

Kako prepoznamo èwọ̀je?

Predpis vseh življenjskih – trajnih èwọ̀jev mora biti izključna domena duhovne usmeritve, ki je sestavni del iniciacije v določeno orišo. Odu je tisti, ki govori skozi divinacijo, in je edini sposoben razkriti priporočila, katera naj bi pravkar iniciirana oseba spoštovala. Svečenik, ki spremlja iniciacijo, je tisti, ki s svojim znanjem prepozna èwọ̀je in iniciiranega usmeri ter poduči o pomembnosti posvojitve èwọ̀jev.

Èwọ̀ji, ki jih razkrije iniciacija v orišo Ifa
Na iniciaciji vsaka oseba prejme svoj odu rojstva v orišo. Babalavo s svojim znanjem iz literarnega telesa odujev Ifa potrdi specifični predpis oduja te osebe in osebo poduči, kako naj prične z izvrševanjem le-tega. Lahko pa le identificira èwọ̀je v oduju in jih pove osebi.

Èwọ̀ji, ki jih razkrije iniciacija v druge oriše
Na vseh iniciacijah se predpišejo èwọ̀ji, pogojeni z odujem rojstva v določeno orišo, v katero se je oseba iniciirala. Babaloriša je svečenik, ki poduči osebo o èwọ̀jih po iniciaciji v oriše.

Èwọ̀ji, ki jih posvojimo v čast določeni oriši
Iniciirani v orišo naj bi spoštoval èwọ̀je, predpisane z rojstvom v določeno orišo, da bi svoj aše vedno ohranil v harmoniji. Zelo običajno je, da tudi neiniciirane osebe spoštujejo èwọ̀je določene oriše v njeno čast – v tem primeru gre za prostovoljno spoštovanje, ki je odraz zaobljube iz naklonjenosti, ne iz obveznosti. Na primer: oseba, ki ni posvečena v orišo Oja, ne nosi volnenih oblačil v znak spoštovanja do njej ljube oriše.

Èwọ̀ji predništva
Vsaka družina ima èwọ̀je, ki so povezani z njenimi predniki. Tudi ti èwọ̀ji so lahko vsakršni – povezani z vedenjem, hrano, oblačili … Kateri so èwọ̀ji predništva določene osebe je mogoče prepoznati preko duhovne usmeritve po iniciaciji v oriše ali prek družinske zgodovine.
Vsak družinski član naj bi spoštoval èwọ̀je svojega predništva, saj je v nasprotnem primeru večja možnost, da se znova sooči z istimi težavami, s kakršnimi so se soočali njegovi predniki.
Spoštovanje teh èwọ̀jev osebi omogoči živeti življenje brez smole prednikov in brez ponavljanja napak, ki so jih počeli že predniki.

Starši otrok spoštujejo èwọ̀je svojih otrok
Èwọ̀ji otroka so v skrbi staršev le začasno, vse dokler jih otrok ni sposoben spoštovati sam, izjemoma pa jih spoštujejo tudi kasneje, da ohranijo otrokovo vitalno energijo stabilno v situacijah, v katerih otrok ne more vplivati na okoliščine. Na primer: če ima otrok tabu jesti fižol, šolska kuhinja pa se temu ne prilagodi, je dobro, da tabu spoštuje otrokova mati.

Ose – Kako naredimo ose?

Kaj je ose?

Ose je duhovno pobratenje med ljudmi in orišami. Obred ose vključuje osvežitev oltarjev, priprava daritve specifične hrane, ljube določenim orišam, prošnje, petje in ples. Pomembno je očistiti/osvežiti oltar in prostor pred izvedbo daritve in tri dni po njej. Pomembno je tudi, da častilec pozna prizivne molitve, pesmi in pozdrave, ki se izvajajo med različnimi fazami obreda ose, ker mu to pomaga, da se sinhronizira z ašejem.

Pri procesu čiščenja na obredu ose ni končni cilj odstranitev umazanije. Oltarja ne osvežimo zato, ker bi bil umazan, ampak zato, da ohranjamo stik z ašejem oriše, ki smo ji predani. Prav zato se izogibamo izrazu čiščenje oltarja – gre namreč za osvežitev oltarja s kopeljo iz rastlin, med samim procesom molimo (jasno izražamo svoje prošnje, zahvale …).

Za začetek dneva se lahko častilec dotakne svojega oltarja Ifa, objame svoje posvečene simbole. Pogovarja se z orišo, prosi Ifa, da bo imel harmoničen dan, poln napredka in potrebno znanje, da bo zmagovalec.

Kako osvežiti oltar?

Častilec pripravi kopel z določenimi rastlinami:
♦ tẹtẹ oziroma ščir (lat. Amaranthus Viridis);
♦ pèrègún oziroma drevo življenja ali dišeča zmajevka (lat. Dracaena Fragrans), opcijsko lahko uporabimo tudi nam lažje dostopno juko (lat. Yucca Elephanties);
poprovka (lat. Peperomia Pellucida);
♦ listi bogastva oziroma petelinova mamica (lat. Kalanchoe Pinnata), opcijsko lahko uporabimo tudi nam lažje dostopno drevo denarja (lat. Crasula Ovata).

Vse se izvede v tišini, listi se gnetejo v mešanici vode in alkohola (najbolje z džinom, ki je brez vonja). Nato kopel razdelimo v dve posodi – v prvo položimo ikine in jih osvežimo z malo črnega mila. Ne »umivamo« vsega hkrati, vedno vzamemo toliko ikinov, kolikor jih lahko držimo v dlani ene roke. Že umitega splaknemo v drugi posodi. Potem umijemo v prvi posodi najprej pokrov posode Ifa, začenši z notranjim delom, nato zunanjo površino, sledi spodnji del posode, prav tako najprej notranji del, nato zunanji. Črno milo je lahko na blazinici iz rafije, uporabimo ga tudi za čiščenje posode, ne le ikinov. V drugi posodi z rastlinsko kopeljo splaknemo tudi pokrov in spodnji del posode Ifa. Potem damo ikine v posodo oltarja Ifa in jo odnesemo na njeno mesto.

Med procesom smo mirni, tihi, pomembno je, da smo oltar prinesli z njegovega mesta in ga tja vrnemo spoštljivo. Ves čas lahko prosimo orišo Ifa za dobre stvari, ki jih želimo v svoji usodi. Pomembno je tudi, da prostor, kjer se nahajajo oltarji, ohranjamo čist. Oltarje lahko prekrijemo s svežim belim blagom, da se na njih ne nabira prah.

To je splošno navodilo za častilce. Študenti Ifa med svojim študijem dobijo podrobnejša navodila o pripravi rastlinske kopeli.

Vir: z dovoljenjem Bàbá Kinga – avtorja povzeto po:
Ifa revista, januar 2011, © Sikiru Salami 2011 (posebna izdaja Oduduwa Templo dos Orixás), vse pravice pridržane. Prepovedano kopiranje in objavljanje v celoti ali delno — tako fotografij kot člankov iz te revije — brez pisnega soglasja avtorjev. Soglasje za delno objavo prevedenih člankov v slovenski, italijanski, nemški, hrvaški, angleški in srbski jezik, s strani avtorja besedil odobreno Duhovni skupnosti Oriš – energij narave.

Povzeto po:
Síkírù, S. (2011). Ewós/Quizilas. Revista Ifá, 24-26. Prevod: M. Mesesnel.

Podeli