Duhovna skupnost Oriš – energij narave

II Ẹgbẹ́ Òrìṣà II Duhovna skupnost Oriš – energij narave

Zgodovina in razvoj 2003-2023

Zgodovina in razvoj 2003-2023

Zgodovina in razvoj organiziranja častilcev energij narave v Sloveniji

Poskušati nevtralno zapisati zgodovino, ki jo soustvarjamo, ni lahka naloga. Potrebno je zadostiti pravnim pravilom o varovanju podatkov, navesti dejstva in ob tem spoštovati čustva ljudi, ki so vsak na svoj način prispevali k tej čudoviti zgodbi, vendar vsi ne morejo biti navedeni – nekateri iz osebnih razlogov, eleguni (tisti, ki uteleša orišo) zaradi tradicionalno prikrite identitete, z nekaterimi se je naša pot v teh letih razšla…  

Nemogoče bi bilo našteti vse, nepošteno bi bilo našteti le nekatere, a vsi se zavedamo, da je skupnost možna in močna zaradi vseh: zaradi akterjev in udeležencev, ki jih povezuje isto prepričanje in predanost.

Hvaležni smo vsem in vsakemu posebej, odločili pa smo se, da na tem mestu navedemo le dogodke in izobraževanja, ki so tkali zgodovino, ne pa tudi oseb, z izjemo nigerijskih svečenikov, ki so temelj znanj, veščin in tradicije, potrebnih za ustvarjanje in ohranjanje skupnosti. Naveden je tudi prvi slovenski duhovni častitljivi prednik, katerega duhovno manifestacijo slavimo preko ašoja (tkanina, oblačilo, obleka) oriše Egungun – Àpèyẹ̀wò.

Poleg vseh tukaj navedenih dogodkov so Bàbá King in mnogi svečeniki gostovali še v številnih radijskih in televizijskih oddajah ter v tiskanih medijih in tako ponesli filozofijo oriš daleč onkraj meja Slovenije, kjer se je zgodba naše skupnosti in templja Ẹgbẹ́ Òrìṣà začela.

Zahvala

Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste se odzvali klicu in se nam pridružili na tej poti, hvala vsem, ki ste s svojim predanim delom podprli in izvedli mnoge projekte in dogodke, vsem, ki ste omogočili Bàbá Kingu, svečenikom iz Nigerije in iz naše skupnosti gostovanja v Sloveniji in drugod, vsem, ki ste prevajali, lektorirali, pisali, oblikovali, peli in bobnali, plesali, poučevali … ter utirali pot filozofiji oriš v mnoge države.

Hvala vsem, ki še naprej neumorno delate na mnogih projektih, in hvala vsem, ki s svojo udeležbo dogodkom dajete tudi družbeni in ne le duhovni pomen. S svojimi donacijami, nakupi knjig, produktov in drugim tovrstnim sodelovanjem izkazujete zaupanje in čast vsem, ki v te projekte vlagajo svoje znanje, predanost, čas in ljubezen. Hvala tudi vsem, ki ste v tej zgodbi našli navdih za svojo zgodbo in do leta 2023 ustvarili 22 zasebnih templjev!

Aše!

Obdobje pred prvimi posvetitvami 1980-2002

V tem obdobju se pojavijo začetki javnega delovanja nekaterih jugoslovanskih duhovnih mojstrov na področju raziskovanja duhovnih tehnik in starih verstev. V Sloveniji se zbere skupina mojstrov, učencev, udeležencev tečajev in delavnic, ki skupaj raziskujejo ezoterične skrivnosti, tehnike mnogih tujih duhovnih mojstrov, ustvarjajo svoje tehnike duhovnega razvoja in stremijo k čaščenju narave.

Obdobje od leta 2003 do vključno leta 2023

Februarja 2003 na duhovno potovanje v Brazilijo na iniciacijo v modrost Ifa odpotuje prva 23-članska skupina, ki jo sestavlja 22 Slovencev in en Hrvat. Skupino sprejme prof. dr. Adéṣínà Síkírù Sàlámì, Bàbá King, babaloriša, katerega duhovni prestiž je skupini takrat še nepoznan. Člane skupine iniciirajo nigerijski svečenik babalavo Fábùnmi Ṣówùnmí in svečenica ijanifa Obimonúrẹ̀ Àṣàbí Díyàólú ter Bàbá King, oluvo Ijami. Člani prve skupine prejmejo v Braziliji ob iniciiaciji v orišo Ifa tudi iniciacijo v orišo Ijami. Omogočeno jim je prvo izobraževanje o modrosti Ifa, ki ga izvede babalavo Fábùnmi v Mongaguáju v Braziliji. Tedaj izreče znamenito napoved, da bo ta skupina seme modrosti Ifa po Evropi in svetu, ter pooblasti Bàbá Kinga, naj prevzame mentorstvo nad njimi. Skupina si ogleda tudi prvo fazo gradnje templja Oduduwa v Mongaguáju.

23. marca 2003 babalavo Fábùnmi preide v svet častitljivih prednikov.

Septembra 2003, natančneje 29. 9. 2003, prof. dr. Adéṣínà Síkírù Sàlámì Bàbá King prvič obišče Slovenijo. Uradno se začne trajno sodelovanje med templjem Oduduwa v Braziliji in naglo rastočo skupnostjo v Evropi.

Ob obisku Bàbá Kinga je v mesecu septembru izveden prvi ose (dan, posvečen božanstvom, praznik) v Sloveniji. Naslednjih nekaj let, do leta 2007, oseji v Sloveniji potekajo v omejenem obsegu le ob obiskih Bàbá Kinga.

29. septembra 2003 beležimo začetek izobraževanj v Sloveniji, ki jih vodi Dr. Adéṣínà Síkírù Sàlámì – Bàbá King, babaloriša. S triletnim šolanjem za svečenike in svečenice Ifa začne prva skupina, ki jo sestavlja 18 Slovencev in en Hrvat. Predavanja in spremljevalne dejavnosti potekajo v Podčetrtku. Študij modrosti Ifa, 256 literarnih teles odujev Ifa, obredov in modrosti oriš postane v Sloveniji tradicija, ki v naslednjih letih praviloma poteka trikrat letno, in sicer v marcu, juniju in oktobru, ko Slovenijo obišče Bàbá King.

Leta 2003 so poleg šolanja za svečenike in svečenice Ifa udeležencem izobraževanj predana tudi znanja o orišah Ifa, Ori, Adže in Ijami.


Februarja 2004
na duhovno potovanje v Brazilijo na iniciacije odpotuje druga skupina, ki jo pričaka čudoviti novi tempelj Oduduwa v Mongaguáju. To potovanje zaznamuje mednarodna udeležba, saj se poleg Hrvatov skupini pridružijo še posamezniki iz Italije in Danske.

Prvič je mednarodni javnosti predstavljen naslednik babalava Fábùnmija, babalavo Awódiran Àlàmù Ṣówùnmí.

V templju Oduduwa v Mongaguáju so za skupino prvič izvedene tudi iniciacije v oriše. Odtlej se redno izvaja program iniciacij, ki potekajo v Braziliji decembra in januarja.

Decembra 2004 na duhovno potovanje v Brazilijo na iniciacije odpotuje tretja skupina, ki jo sestavljajo Slovenci in Hrvatje. Izvedeno je prvo izobraževanje bobnarjev v Mongaguáju, ki se ga udeležijo člani prve bobnarske zasedbe v nastajanju, ki se je formirala leto pozneje, 2005, pod imenom Welemu.

23. marca je izveden prvi ose v počastitev prehoda babalava (oče skrivnosti, svečenik oriše Ifa – Orunmila, jorubskega božanstva modrosti) Fábùnmija v svet častitljivih prednikov.

V letu 2004 poteka nadaljevanje šolanja za svečenike in svečenice Ifa, poleg šolanja pa so udeležencem izobraževanj predana tudi znanja o orišah Ešu, Oja in Šango, poglobljeno o oriši Ijami ter poglobljeno o oriši Adže s praktičnim usposabljanjem.

Vsa izobraževanja o orišah so javna, udeležba je mednarodna.

Bàbá King prvič obišče Hrvaško in predava v Zagrebu.


28. februarja 2005
v svet častitljivih prednikov preide ijanifa (mati Ifa, svečenica oriše Ifa – Orunmila, jorubskega božanstva modrosti) Obimọnúrẹ̀ Àṣàbí.

Junija 2005 Slovenijo poleg Bàbá Kinga obišče pet svečenikov iz Nigerije; babalavo Awódiran, babaloriša Razaki ter ijaloriše Ìyálóde, Ìyáṣọlá in Ìyáruka, ki je hkrati Ija-Agan – vrhovna svečenica oriše Egungun.

Avgusta 2005 na duhovno potovanje v Nigerijo na iniciacije odpotuje prvi par slovenskih svečenikov. Iniciacije so izvedene zelo tradicionalno in so neke vrste preizkušnja, če so Evropejci zreli za tako izkušnjo, saj je moral Bàbá King za njune posvetitve zastaviti svoje ime. Skupaj z njima sta posvečena prva dva živa kipa oriše Omolu Buruku (Jawe Fereji in Role Àpèyẹ̀wò). Spričo dobro prestanega preizkusa prvi par slovenskih svečenikov postane jamstvo za zaupanje tudi za vse naslednje izvedene posvetitve, ki jih v templju Oduduwa v Nigeriji izvedejo Slovencem in vsem, ki se v vseh naslednjih letih pridružijo slovenski skupini na duhovnem potovanju v Nigerijo. S tem se poveže Oduduwa družina iz Nigerije, Brazilije in Slovenije, začne pa se tudi trajno sodelovanje med Oduduwa templji v Abéòkútaju, Nigerija, Mongaguáju, Brazilija, in skupnostjo v Sloveniji.

Septembra 2005 je za iniciirane izvedeno prvo obredno čiščenje Orija z energijo oriše Jemandža v Simonovem zalivu v Izoli. Istega leta sta samostojno, brez dragocene prisotnosti Bàbá Kinga, izvedeni še dve srečanji, eno v Stanežičah in eno v Strunjanu.

Na duhovno potovanje v Brazilijo na iniciacije odpotujeta dve skupini, prva v decembru 2005 in druga v januarju 2006. Obe skupini sestavljajo Slovenci.

Junija je izveden prvi festival za oriši Ifa in Ešu, ki ga vodi babalavo Awódiran. Odtlej festival poteka vsako leto junija.

18. junija je v Grobljah pri Domžalah je izveden prvi veliki javni festival oriš v Sloveniji. Ob predavanju Bàbá Kinga o oriši Ori (glava, izvor, osebno božanstvo, predusoda, človeško bistvo) in predniški oriši Egungun imamo prvič na naših tleh priložnost videti manifestacijo ašeja oriše Gelede in oriše Egungun preko ašoja (tkanina, oblačilo, obleka) obeh oriš. Prvič je izveden tudi ose za orišo Ijami.

Septembra je za iniciirane izvedeno prvo obredno čiščenje Orija z energijo oriše Jemandža v Simonovem zalivu v Izoli.

To leto slovenski svečeniki samostojno, brez dragocene prisotnosti Bàbá Kinga, izvedejo še dve srečanji, eno v Stanežičah in eno v Strunjanu, formira se vokalno-tolkalna skupina Welemu.

Marca s šolanjem za svečenike in svečenice Ifa začne druga skupina študentov, ki jo sestavlja 22 Slovencev in dva Hrvata. Bàbá King izvede javno predavanje z naslovom Splošno predavanje o orišah.

Junija je izvedeno prvo praktično usposabljanje za divinacijski tehniki z ikinom (seme svetega sadeža palmovca, divinacijski instrument) in opelejem (divinacijska verižica iz kovine ali debele bombažne niti s kroglicami, na kateri je osem semen opele, sel Ifa) ter usposabljanje za obredne prakse. Vse vodi babalavo Awódiran.

Oktobra šolanje za svečenike in svečenice Ifa konča prva skupina.

Poleg šolanja za svečenike in svečenice Ifa so v letu 2005 udeležencem javnih predavanj predana tudi znanja o orišah Ogun, Osojin, Obatala, Egungun in Obaluvaje.


Junija 2006
Slovenijo skupaj z Bàbá Kingom že drugič obiščejo svečeniki iz Nigerije. V Podčetrtku je izvedena posvetitev prvega fiksnega oltarja imenovanega biri (fiksni oltar več oriš, ki predstavlja častitljivo točko v templju in zaščito templja), kar hkrati označuje začetek nastajanja zasebnih templjev v Sloveniji.

Decembra 2006 in januarja 2007 na duhovno potovanje v Brazilijo na iniciacije odpotujeta dve skupini sestavljeni iz Slovencev, Hrvatov in Italijanov.

Februarja je izveden ples oriš v Stanežičah, ki ga prvič samostojno, brez vodstva Bàbá Kinga, izvede slovenska vokalno-tolkalska skupina Welemu.

28. februarja je izveden prvi ose v počastitev prehoda ijanife (mati Ifa, svečenica oriše Ifa – Orunmila, jorubskega božanstva modrosti) Obimọnúrẹ̀ Àṣàbí v svet častitljivih prednikov.

Junija je v Grobljah izveden veliki javni festival oriš, v Podčetrtku pa odun (letno slavje) za oriši Ifa in Ešu, ki ga vodi babalavo Awódiran.

Septembra slovenski svečeniki ob podpori vokalno-tolkalske skupine Welemu izvedejo  samostojni ose na Celjskem gradu.

Marca Bàbá King prvič vodi šolanje svečenikov in svečenic oriš za izvajanje divinacije s 16 kavriji, ki se ga udeleži 24 študentov iz Slovenije in en iz Hrvaške. Bàbá King izvede javno predavanje z naslovom Vrednote.

Junija svečenik oriš Ifádìímú, tradicionalni mojster govorečih bobnov, med bivanjem v Sloveniji poučuje bobnanje. Bàbá King udeležencem javnega predavanja preda znanja o orišah Adže in Onile.

Oktobra skupina študentov zaključi šolanje o izvajanju divinacije s 16 kavriji.

Poleg šolanja za svečenike in svečenice Ifa so v letu 2006 udeležencem javnih predavanj predana tudi znanja o orišah Ošun, Omolu Buruku, Erinle, poglobljeno o oriši Ijami, pa tudi o orišah Egbe in Ibedži ter o fenomenu abiku.

2007 – To leto zaznamuje formalni začetek delovanja Duhovne skupnosti Oriš - energij narave


Leto 2007
zaznamuje formalni začetek delovanja Duhovne skupnosti Oriš – energij narave. Kot duhovna skupnost je bila v Sloveniji priglašena leta 2006, registrirana pa leta 2007. Sedež skupnosti je v Podčetrtku. S hvaležnostjo se spominjamo darežljivih gostiteljev, ki so omogočali delovanje skupnosti v njenih začetkih. Vse našteto je izvedeno po priporočilu duhovne usmeritve z božansko modrostjo Ifa. Na enak način sta bila določena tudi uradna zastopnika.

2007    Z delovanjem začne tolkalno-vokalna skupina Ire

Organizirano začne delovati nova tolkalno-vokalna skupina Ire, sestavljena iz skupine Welemu, a z mnogimi novimi čudovitimi glasovi in z okrepljeno bobnarsko zasedbo. Skupina od takrat deluje bolj sistematično in strokovno ter predstavlja nepogrešljivo osnovo in prestiž vsakega dogodka.

Junija 2007 Slovenijo skupaj z Bàbá Kingom že tretjič obiščejo svečeniki iz Nigerije.
Babalavo Awódiran izvede prvi obred akosedžaje (obred prvega branja usode novorojenčka, prva divinacija, katere namen je spoznati usodo otroka) v Sloveniji, skupaj z ostalimi svečeniki v nadaljevanju izvede tudi isomoluroko – obred vsiljevanje imena.

Avgusta 2007 na duhovno potovanje na iniciacije v Nigerijo odide prva skupina Slovencev, ki se jim pridružijo tudi Hrvatje.

V letu 2007 se začne izvedba rednih javnih dogodkov, ki jih v okviru Duhovne skupnosti Oriš – energij narave pripravi organizacijska skupina, sestavljena iz članov tolkalno-vokalne skupine Ire in svečenikov s pomočniki.

Decembra 2007 in januarja 2008 na duhovno potovanje v Brazilijo na iniciacije odpotujeta dve skupini, sestavljeni iz Slovencev, Hrvatov in Italijanov.

Leta 2007 se začne izvedba rednih javnih dogodkov, ki jih ob podpori članov tolkalno-vokalne skupine Ire in pomočnikov vodi vsakokrat drug svečenik Duhovne skupnosti oriš – energij narave.

Odun v počastitev spomina na ijanifo Obimọnúrẹ̀ Àṣàbí
Odun v počastitev spomina na babalava Fábùnmija
Festival, posvečen mnogim orišam
Festival za orišo Egbe
Odun za oriši Ifa in Ešu
Festival za orišo Omolu Buruku s prvo javno procesijo živih kipov oriše Omolu Buruku
Ose za orišo Ijami
Festival za orišo Adže
Festival za orišo Ogun
Festival za orišo Obatala
Na Primorskem je izvedeno srečanje in predavanje na temo Primerjava med slovanskimi in jorubskimi božanstvi.

Marca Bàbá King prvič predava v Trstu in v Novi Gorici ter izvede ose oriš v Mariboru. Ob tem redno še naprej vodi šolanja v Sloveniji. Izvede tudi javno predavanje v Grobljah na temo Medsebojni odnosi.

Junija se svečeniki druge skupine šolanja za svečenike in svečenice Ifa udeležijo praktičnega usposabljanja za divinacijski tehniki z ikinom in opelejem ter usposabljanja za obredne prakse, ki ga izvede babalavo Awódiran. Bàbá King izvede javno predavanje z naslovom Sanje.

Oktobra šolanje za svečenike in svečenice Ifa konča druga skupina. Bàbá King izvede javno predavanje z naslovom Spiritualne vrednote. Začne se šolanje na temo Teologija oriš.

Poleg šolanja za svečenike in svečenice Ifa so v letu 2007 udeležencem javnih predavanj predana tudi znanja o orišah Akogun, Ešumare, Ošosi, Logun Ede in Jemandža, izvedeno je tudi predavanje Vzgoja abiku otrok.

2007-2010      Snemanje TV oddaj

V obdobju od leta 2007 do leta 2010 poteka snemanje oddaj »Oriša, modrost življenja« na lokalni televiziji Vitel TV. Več kot 30 oddaj s poučno vsebino je še vedno na ogled na YouTube kanalu Afriškega kulturnega centra.

Marca 2008 izide prvi priročnik za svečenike in svečenice Ifa, namenjen interni uporabi.

Junija 2008 Slovenijo skupaj z Bàbá Kingom že četrtič obiščejo svečeniki iz Nigerije. Babalavo Awódiran izvede tri obrede akosedžaje, skupaj z ostalimi svečeniki v nadaljevanju izvede tudi isomoloruko – vsiljevanje imena.

21. junija 2008 je v Podčetrtku prvič izveden poročni obred po jorubski tradiciji.

Avgusta 2008 na duhovno potovanje v Nigerijo na iniciacijo odidejo trije svečeniki iz Slovenije. V Slovenijo prispeta prva dva ašoja oriše Egbe – Ẹgbẹ́kúnlé in Ẹgbẹ́róungbé.  

Prva slovenska diplomska naloga na temo oriš

V letu 2008 pozdravimo prvo diplomsko delo na temo oriš.

Decembra 2008 in januarja 2009 se na duhovnem potovanju na iniciacije v Brazilijo skupinama iz Slovenije in Hrvaške prvič pridružijo tudi osebe iz ZDA in Rusije, sorodniki in znanci članov skupnosti. S tem delovanje vseh templjev postane mednarodno še bolj razširjeno.

V letu 2008 se oblikujejo organizacijske ekipe, sestavljene iz tolkalno-vokalne skupine Ire, svečenikov, elegunov (tisti, ki uteleša orišo) in drugih nepogrešljivih pomočnikov, ki poslej sodelujejo pri vsakokratni pripravi javnih dogodkov. V tem letu smo izvedli naslednje javne dogodke Duhovne skupnosti Oriš – energij narave:

Odun v počastitev spomina na ijanifo Obimọnúrẹ̀ Àṣàbí
Odun v počastitev spomina na babalava Fábùnmija
Ose za orišo Adže
Festival, posvečen mnogim orišam
Odun za oriši Ifa in Ešu
Odun za orišo Omolu Buruku s procesijo živih kipov oriše Omolu Buruku s procesijo živih kipov oriše Omolu Buruku
Festival za orišo Egbe
Oseji za orišo Ijami, ki jih od leta 2008 prirejamo trikrat letno.
Festival za orišo Jemandža
Festival za orišo Šango in žene, na katerem se aše oriš Šango, Oja, Ošun in Oba prvič manifestira preko ašojev oriš Šango, Oja, Ošun in Oba.
Ose za orišo Osojin
Ose za orišo Obaluvaje

Marca s šolanjem za svečenike in svečenice Ifa začne tretja skupina, ki jo sestavlja 23 študentov iz Slovenije, Hrvaške in Italije. Bàbá King izvede javno predavanje z naslovom Zlorabe moči.

Junija Bàbá King izvede javno predavanje z naslovom Vzgoja.

Oktobra Bàbá King izvede drugi del javnega predavanja z naslovom Vzgoja II. Zaključi se šolanje na temo Teologije oriš.

Bàbá King izvede javno predavanje o tabujih.

Poleg šolanja za svečenike in svečenice Ifa so v letu 2008 udeležencem javnih predavanj predana tudi znanja o orišah Kori, Iroko, o oriši Oke ter o orišah Olode in Olodžo.


Junija 2009
Slovenijo skupaj z Bàbá Kingom že petič obiščejo svečeniki iz Nigerije. V Slovenijo prispe prvi ašo oriše Egungun – Agbamọlà.

Novembra 2009 na duhovno potovanje v Nigerijo na iniciacije odpotuje skupina Slovencev in Hrvatov. Babalavo Awódiran prvič izvede duhovno usmeritev za uporabo tradicionalnih afriških oblačil v Sloveniji in dana je usmeritev da se na odunu za oriši Ifa in Ešu v letu 2010 nosijo obleke na modri osnovi, saj je pokrovitelj dogodka oriša Ogun.

Decembra 2009 in januarja 2010 na duhovno potovanje v Brazilijo na iniciacije odpotujeta dve skupini, sestavljeni iz Slovencev, Hrvatov in Američanov.

V letu 2009 so organizacijske ekipe izvedle naslednje javne dogodke Duhovne skupnosti Oriš – energij narave:   

Ose za orišo Oro
Odun v počastitev spomina na ijanifo Obimọnúrẹ̀ Àṣàbí s predavanjem o oriši Oja
Odun v počastitev spomina na babalava Fábùnmija
Ose na temo Socialna ureditev Jorub
Festival za orišo Ošun
Odun za orišo Omolu Buruku s procesijo živih kipov oriše Omolu Buruku
Odun za oriši Ifa in Ešu, na katerem se aše oriše Egbe manifestira preko ašojev Ẹgbẹ́kúnlé in Ẹgbẹ́róungbé, prva manifestacija pred tem je bila februarja istega leta na zasebnem dogodku.
Festival za orišo Egbe
Ose za orišo Oke
Festival za orišo Akogun, na katerem se aše oriše Akogun prvič manifestira preko ašoja oriše Akogun.
Festival za orišo Ošosi
Festival za orišo Osojin s predavanjem o rastlinah
Ose za orišo Ori
Festival za orišo Egungun, na katerem se aše oriše Egungun prvič manifestira preko ašoja oriše Egungun – Agbamọlà.
Oseji za orišo Ijami
Oseji za orišo Omolu Buruku

Marca Bàbá King vodi drugo šolanje svečenikov in svečenic oriš za izvajanje divinacije s 16 kavriji, ki se ga udeleži 14 študentov iz Slovenije, Hrvaške in Italije. Začne se šolanje na temo Simbolika oriš. Bàbá King izvede javno predavanje z naslovom Pravilna uporaba govora.

Oktobra Bàbá King v naravi izvede obširno predavanje o rastlinah. Skupina študentov zaključi šolanje za svečenike in svečenice oriš o izvajanju divinacije s 16 kavriji.

Poleg šolanja za svečenike in svečenice Ifa so v letu 2009 udeležencem javnih predavanj predana tudi znanja o orišah Agemo, Eluku, Eva, Gelede, Alabe in Oro. Bàbá King izvede izobraževanje za svečenike in svečenice Ifa o tradicionalnem jorubskem obredu duhovne poroke ter izvede javno predavanje z naslovom Pravilna uporaba sluha.

Izide prva knjiga Bàbá Kinga v slovenščini

Marca 2010 pri Založbi Duhovna skupnost Oriš – energij narave v zbirki Duhovno izročilo starodavne afriške modrosti izide prvi slovenski prevod Bàbá Kingove knjige Ogun – radost in bridkost v ritualih prehoda. Knjiga je prvič javno predstavljena v Knjižnici Brežice. 

Marca 2010 udeleženci oseja oriše Ijami prvič nosijo enotna tradicionalna svečana afriška oblačila.

Razstava v Mestnem muzeju Ljubljana

Od 6. do 25. aprila 2010 Duhovna skupnost Oriš – energij narave gostuje z razstavo v Mestnem muzeju Ljubljana v okviru projekta Muzeji povezujemo. Bogato razstavo sakralnih predmetov spremlja tudi pester program predavanj, delavnic, okrogla miza in predstavitev knjige. Prvič je javno izveden obred isomoloruko – vsiljevanje imena.

Junija 2010 Slovenijo skupaj z Bàbá Kingom že šestič obiščejo svečeniki iz Nigerije. Na velikem letnem slavju, odunu za oriši Ifa in Ešu, so člani skupnosti prvič oblečeni v enotne obleke.   

Oktobra 2010 Slovenijo obiščeta baba Arakanka, vrhovni svečenik oriše Osojin, in ija Látìn, vrhovna svečenica oriše Ijami. Baba Arakanka obredno izbere drevo, ki bo v Evropi predstavljalo sveto drevo oriše Iroko. To je hrast cer.

Decembra 2010 in januarja 2011 na duhovno potovanje v Brazilijo na iniciacije odpotujeta dve skupini v slovenski sestavi.

V letu 2010 so organizacijske ekipe izvedle naslednje javne dogodke Duhovne skupnosti Oriš – energij narave:   

Ose za orišo Alabe
Odun v počastitev spomina na ijanifo Obimọnúrẹ̀ Àṣàbí s predavanjem o oriši Eva
Odun v počastitev spomina na bàbálava Fábùnmija, na katerem se aše oriše Ogun prvič manifestira preko ašoja oriše Ogun, pripravljenega iz listov rastline marivo.
Festival za orišo Obatala
Ose za orišo Olode
Festival za orišo Adže
Odun za orišo Omolu Buruku s procesijo živih kipov oriše Omolu Buruku
Odun za oriši Ifa in Ešu
Festival za orišo Egbe
Festival oriš gora in časa
Ose za orišo Eluku
Festival za orišo Iroko
Odun za orišo Egungun
Festival oriš življenja, na katerem se aše oriše Kori prvič manifestira preko ašoja oriše Kori.   
Ose za orišo Ešumare
Oseji za orišo Ijami
Oseji za orišo Omolu Buruku

Marca Bàbá King izvede javno predavanje z naslovom Vpliv drugih na našo usodo. Zaključi se šolanje na temo Simbolika oriš.

Junija šolanje za svečenike in svečenice Ifa konča tretja študijska skupina, svečeniki in svečenice prejmejo praktično usposabljanje za divinacijski tehniki z ikinom in opelejem ter usposabljanje za obredne prakse, ki ga vodi babalavo Awódiran.

Oktobra Slovenijo obiščeta baba Arakanka, vrhovni svečenik oriše Osojin, in ija Látìn, ijaloriša in vrhovna svečenica oriše Ijami. Baba Arakanka izvede javno predavanje z naslovom Duše v vseh izrazih narave.

Bàbá King izvede javno predavanje z naslovom Osebna odgovornost pri izpolnitvi naše usode.

Poleg šolanja za svečenike in svečenice Ifa so v letu 2010 udeležencem javnih predavanj predana tudi znanja o orišah Oba, Oluveri, Obalufon, Logolo, Olokun in Olosa.

Bàbá King vodi tudi izobraževanje za svečenike in svečenice Ifa o obredih prehoda.

V več pogledih prelomno leto 2011

Izide prevod druge Bàbá Kingove knjige  

V letu 2011 pri Založbi Duhovna skupnost Oriš – energij narave v zbirki Duhovno izročilo starodavne afriške modrosti izide prevod druge Bàbá Kingove knjige Afriška mitologija oriš 1. del / Šango, Oja, Ošun, Oba v slovenski jezik. Javno je predstavljena v Knjižnici Brežice.

Duhovni prestiž Duhovne skupnosti Oriš – energij narave

Avgusta istega leta se iz Nigerije skupina duhovnih popotnikov vrne s prestižno pridobitvijo, ki jo Duhovni skupnosti Oriš – energij narave podari Bàbá King. Gre za oltar, opa oriše Omolu Buruku, ki je bil v lasti Ija Àlàkẹ́, pokojne Bàbá Kingove matere, naše duhovne zaščitnice, varuhinje in častitljive duhovne prednice.

Istega leta pri založbi Duhovna skupnost Oriš – energij narave v zbirki Duhovno izročilo starodavne afriške modrosti v podporo dobrodelnega projekta za nigerijske otroke izide otroška knjižica Afriška mitologija za otroke vseh starosti.

Junija 2011 Slovenijo skupaj z Bàbá Kingom že sedmič obiščejo svečeniki iz Nigerije. Prvič je izveden obred prehoda za najstnike.

Babalavo Awódiran izvede dva obreda akosedžaje, skupaj z ostalimi svečeniki v nadaljevanju izvede tudi isomoloruko – vsiljevanje imena.

Septembra 2011 na duhovno potovanje v Nigerijo na iniciacije odpotuje skupina Slovencev in Hrvatov. Skupino tokrat zaznamuje več pridobitev. Med drugim so to ašo oriše Gelede – Ayelabọla, ter dveh novih ašojev oriše Egungun – Ègúndayọ̀ in Owólẹwà.

Posestvo za bodoči tempelj

Leto 2011 predstavlja pomemben mejnik tudi zato, ker Bàbá King kupi posestvo za bodoči tempelj v Bizeljski vasi. Slednje predstavlja duhovni prestiž ne le za Duhovno skupnost Oriš – energij narave, ki s tem zemljiščem dobi svoj domicil, pač pa tudi za Bàbá Kinga, ki tako povrne zemlji in ljudem, ki ga gostijo.

Decembra 2011 in januarja 2012 na duhovno potovanje v Brazilijo na iniciacije odpotujeta dve skupini, sestavljeni iz Slovencev in Hrvatov. Na iniciacijah v templju Oduduwa v Mongaguáju srečamo duhovno sestro iz Italije, ki postane del Duhovne skupnosti Oriš – energij narave.  

V letu 2011 so organizacijske ekipe izvedle naslednje javne dogodke Duhovne skupnosti Oriš – energij narave:   

Festival za orišo Gelede
Odun v počastitev spomina na ijanifo Obimọnúrẹ̀ Àṣàbí, predavanje o oriši Ešu
Odun v počastitev spomina na babalava Fábùnmija
Ose na temo Tabuji
Ose za orišo Egbe
Odun za orišo Omolu Buruku s procesijo živih kipov oriše Omolu Buruku
Odun za oriši Ifa in Ešu
Festival za orišo Ošun
Odun za oriše gora in časa
Festival za oriši Šango in Oja
Odun za orišo Egungun, na katerem se aše oriše Egungun prvič manifestira preko ašojev oriše Egungun – Agbamọlà, Ègúndayọ̀ in Owólẹwà, ter aše oriše Gelede preko ašoja oriše Gelede – Ayelabọla.
Odun za oriše življenja, na katerem se aše oriše Egbe prvič manifestira preko ašojev oriše Egbe – Ègúndayọ̀ in Owólẹwà.
Odun za orišo Obatala
Oseji za orišo Ijami
Oseji za orišo Omolu Buruku

Marca Bàbá King izvede javno predavanje z naslovom Pomen obredov prehoda.

Poleg šolanja za svečenike in svečenice Ifa so v letu 2011 udeležencem javnih predavanj predana tudi znanja o orišah Momo Oduduva in Oromijan. Bàbá King izvede prvo šolanje za svečenike Ifa na temo Transgeneracijsko čiščenje.


V letu 2012
izide drugi priročnik za svečenike in svečenice Ifa, namenjen interni uporabi.

Junija 2012 Slovenijo skupaj z Bàbá Kingom že osmič obiščejo svečeniki iz Nigerije. Izvedejo posvetitev templja Ẹgbẹ́ Òrìṣà v Bizeljski vasi, kjer so izvedeni tudi prvi festivali.

Babalavo Awódiran izvede dva obreda akosedžaje, skupaj z ostalimi svečeniki v nadaljevanju izvede tudi isomoloruko – vsiljevanje imena.

Druga duhovna poroka v Sloveniji je prvič izvedena v Bizeljski vasi, poročni obred je izveden po jorubski tradiciji.  

2012-2017      V petih letih izide 21 številk revije Oriša

Junija 2012 izide prva številka revije Oriša. Do junija leta 2017 čudovita ekipa prostovoljk izda 21 številk revije, ki je modrost, umetnost in kulturo oriš ponesla v širšo javnost in bila na prodaj tudi v bolje založenih kioskih.

Decembra 2012 in januarja 2013 na duhovno potovanje v Brazilijo na iniciacije odpotujeta dve skupini, sestavljeni iz Slovencev in Hrvatov. Na iniciacijah v templju Oduduwa v Mongaguáju srečamo duhovno sestro iz Nemčije, ki postane del Duhovne skupnosti oriš – energij narave. 

V letu 2012 so organizacijske ekipe izvedle naslednje javne dogodke Duhovne skupnosti Oriš – energij narave:   

Ose za orišo Iroko
Odun v počastitev spomina na ijanifo Obimọnúrẹ̀ Àṣàbí s predavanjem o oriši Oge
Odun v počastitev spomina na babalava Fábùnmija
Festival za orišo Ešumare
Ose za orišo Akogun
Odun za orišo Omolu Buruku s procesijo živih kipov oriše Omolu Buruku, na čelu katere je opa oriše Omolu Buruku, izvorno last Ija Àlàkẹ́, pokojne Bàbá Kingove matere, naše duhovne zaščitnice, varuhinje in častitljive duhovne prednice.
Odun za oriši Ifa in Ešu
Festival za orišo Adže
Odun za oriše gora in časa
Ose za orišo Oba
Odun za orišo Egungun
Odun za oriše življenja
Festival za orišo Olokun
Oseji za orišo Ijami
Oseji za orišo Omolu Buruku

Marca Bàbá King prvič predava v Beogradu, Srbija. V Sloveniji s šolanjem za svečenike in svečenice Ifa začne četrta študijska skupina, ki jo sestavlja 23 Slovencev, trije Hrvati in ena Italijanka.

Bàbá King izvede javno predavanje z naslovom Osebna odgovornost pri izpolnitvi naše usode.

Oktobra Bàbá King ob rednih izobraževalnih programih izvede še javno predavanje Pomen jorubskega štetja časa.

Poleg šolanja za svečenike in svečenice Ifa so v letu 2012 udeležencem javnih predavanj predana tudi znanja o orišah Adžagunmale, Girivo, Aremo, Alaše, Bajoni, Dada, o pozitivnih aspektih oriše Egbe, o orišah Fereva, Ela, Oge, Iborosija, Ogu, Opaluvonvon, oriši Oko ter oriši Onile.

Izvedeno je tudi izobraževanje za svečenike o zdravljenju s pomočjo uma terapevta.

Maja 2013 so člani Duhovne skupnosti Oriš – energij narave povabljeni k sodelovanju pri razstavi Kolo, 5200 let v Mestnem muzeju Ljubljana, v okviru katere izvedejo program za otroke.

Junija 2013 Slovenijo skupaj z Bàbá Kingom že devetič obiščejo svečeniki iz Nigerije in izvedejo med drugim tudi prvo divinacijo za državo Slovenijo. Izvedejo se ustrezni obredi, čaščenje slovenskih prednikov postane tradicionalno.

Drugič v Sloveniji je izveden obred prehoda za najstnike, tokrat prvič v Bizeljski vasi. Babalavo Awódiran izvede obred akosedžaje, skupaj z ostalimi svečeniki v nadaljevanju izvede tudi isomoloruko – vsiljevanje imena. Ta obisk nigerijskih svečenikov je zaradi težav s pridobitvijo viz za nekaj časa zadnji.

Pri založbi Duhovna skupnost Oriš – energij narave v Zbirki Duhovno izročilo starodavne afriške modrosti izide dvojezična slovensko-angleška knjiga Pot do izvora, v kateri so zbrani in pojasnjeni jorubski pregovori, citirani iz predavanj Bàbá Kinga.  

Oktobra 2013 na duhovno potovanje v Nigerijo na iniciacije odpotuje skupina Slovencev in Hrvatov. Skupino tokrat zaznamuje pridobitev ašojev oriše Egbe – Ẹgbẹ́yẹmí in Ẹgbẹ́wùnmí.

Decembra 2013 in januarja 2014 na duhovno potovanje v Brazilijo na iniciacije odpotujeta dve skupini sestavljeni iz Slovencev, Hrvatov in Srbov. Prvič je organiziran tudi odhod na iniciacije v naravni tempelj v Tocantinsu v Braziliji. Iniciacije v Tocantinsu postanejo del rednega programa.

V letu 2013 so organizacijske ekipe izvedle naslednje javne dogodke Duhovne skupnosti Oriš – energij narave:   

Festival za orišo Adže
Odun v počastitev spomina na ijanifo Obimọnúrẹ̀ Àṣàbí s predavanjem o oriši Dada
Odun v počastitev spomina na babalava Fábùnmija
Festival za orišo Ogun
Festival za orišo Akogun
Odun za orišo Omolu Buruku s procesijo živih kipov oriše Omolu Buruku
Odun za oriši Ifa in Ešu
Ose za slovenske častitljive prednike
Odun za oriše gora in časa
Odun za orišo Ošun
Ose za orišo Oba
Odun za orišo Iroko
Festival za orišo Adže
Odun za orišo Egungun, združen s festivalom za orišo Gelede
Odun za oriše življenja, na katerem se aše oriše Egbe prvič manifestira preko ašojev oriše Egbe –  Ẹgbẹ́yẹmí in Ẹgbẹ́wùnmí.
Oseji za orišo Ijami
Oseji za orišo Omolu Buruku

Marca Bàbá King tretjič v Sloveniji vodi šolanje svečenikov in svečenic oriš za izvajanje divinacije s 16 kavriji, ki se ga udeleži deset študentov iz Slovenije in Hrvaške.

Bàbá King izvede javno predavanje z naslovom Transi in meditacija v filozofiji oriš.

Oktobra spet poteka šolanje za svečenike in svečenice Ifa, Bàbá King pa izvede tudi javno predavanje z naslovom Prehrana in telesna aktivnost. Skupina študentov zaključi šolanje za svečenike in svečenice oriš o izvajanju divinacije s 16 kavriji.

Poleg šolanja za svečenike in svečenice Ifa so v letu 2013 udeležencem javnih predavanj predana tudi znanja o orišah Ajon, Idžo, Ekun, o oriši Oše ter orišah Lakidžena, Idža, Ošupa in Džeboda.

Za študente četrte skupine šolanja za svečenike in svečenice Ifa poteka izobraževanje na temo praktičnih aspektov delovanja.


Novembra 2014
izide tretji priročnik za svečenike in svečenice Ifa, namenjen interni uporabi.

Decembra 2014 in januarja 2015 na duhovno potovanje v Brazilijo na iniciacije odpotujeta dve skupini, sestavljeni iz Slovencev, Hrvatov, Srbov in Bosancev, pridružijo se tudi Italijani. Tempelj Ẹgbẹ́ Òrìṣà v dar dobi ašo za oriše Ode (lovci).

V letu 2014 so organizacijske ekipe izvedle naslednje javne dogodke Duhovne skupnosti Oriš – energij narave:   

Odun v počastitev spomina na ijanifo Obimọnúrẹ̀ Àṣàbí s predavanjem o oriši Ošupa
Odun v počastitev spomina na bàbálava Fábùnmija, združen s Festivalom za oriše izobilja
Festival za oriše zemlje in adžogunov (energije, ki posredujejo in skrbijo za interakcijo med ajejem in orunom za vse vrste duhovnega čiščenja, z namenom zaščite ljudi pred vsemi vrstami slabih energij)
Odun za oriše ognja
Odun za orišo Omolu Buruku s procesijo živih kipov oriše Omolu Buruku
Odun za oriši Ifa in Ešu
Festival v čast specialnih iniciacij v oriše Ešu, Obaluvaje in Osojin, katere so iniciirani prejeli v naravnem templju v Tocantinsu
Odun za slovenske častitljive prednike
Odun za orišo Iroko
Odun za oriše sladkih voda
Odun za oriše gora in časa
Festival za oriše, ki harmonizirajo želje naše duše z umom, razumom in akcijo
Odun za orišo Egungun
Odun za oriše življenja
Festival za orišo Adže, na katerem se aše oriše Adže prvič manifestira preko ašoja oriše Adže.
Oseji za orišo Ijami
Oseji za orišo Omolu Buruku

Februarja se izvedejo prvi tečaji liturgičnega petja za svečenike. V letu 2017 s šolanjem pete skupine bodočih svečenikov in svečenic Ifa postanejo ti tečaji sestavni del šolanja.

Junija šolanje za svečenike in svečenice Ifa konča četrta skupina.

Poleg šolanja za svečenike in svečenice Ifa so v letu 2014 udeležencem javnih predavanj predana tudi znanja o orišah Ori, Ina, Ilemogba in Oorun ter poglobljeno o oriši Ifa in o oriši  Ešu.

Bàbá King izvede javno predavanje z naslovom Pomen delov telesa.

2015    Izide knjiga Ešu in ureditev univerzuma

Februarja 2015 pri Založbi Duhovna skupnost Oriš – energij narave v zbirki Duhovno izročilo starodavne afriške modrosti izide slovenski prevod Bàbá Kingove knjige Ešu in ureditev univerzuma. Knjiga je uradno predstavljena v Knjižnici Brežice marca istega leta.

Marca 2015 v Slovenijo prispe ašo oriše Oja.

Junija 2015 Bàbá King izvede dva obreda isomoloruko za odrasli osebi.

Julija 2015 na duhovno potovanje v Nigerijo na iniciacije odpotuje skupina Slovencev, Hrvatov, Srbov in Bosancev. Skupino tokrat zaznamuje pridobitev ašojev oriše Egbe – Ẹgbẹ́nìyí in Ẹgbẹ́tósìn.

Decembra 2015 in januarja 2016 na duhovno potovanje v Brazilijo na iniciacije odpotujeta dve skupini, sestavljeni iz Slovencev, Hrvatov, Bosancev, Srbov in Italijanov.

V letu 2015 so organizacijske ekipe izvedle naslednje javne dogodke Duhovne skupnosti Oriš – energij narave:   

Odun v počastitev spomina na ijanifo Obimọnúrẹ̀ Àṣàbí
Odun v počastitev spomina na babalava Fábùnmija, na katerem se aše oriš Ode prvič manifestira preko ašoja oriš Ode
Festival za oriše lova in gozda, na katerem se aše oriše Ošosi prvič manifestira preko ašoja oriše Ošosi
Odun za oriše zemlje in adžogunov
Festival za orišo Gelede
Odun za orišo Omolu Buruku s procesijo živih kipov oriše Omolu Buruku
Odun za oriši Ifa in Ešu
Odun v čast specialnih iniciacij v oriše Ešu, Obaluvaje in Osojin, katere so iniciirani prejeli v naravnem templju v Tocantinsu
Odun za slovenske častitljive prednike
Odun za orišo Iroko
Odun za oriše sladkih voda 
Odun za oriše gora in časa
Festival za oriše ognja, na
katerem se aše oriše Oja prvič manifestira preko ašoja oriše Oja.
Festival za oriše morja
Odun za oriše, ki harmonizirajo želje naše duše z umom, razumom in akcijo
Odun za orišo Egungun
Odun za oriše življenja, na katerem se aše oriše Egbe prvič manifestira preko ašojev oriše Egbe – Ẹgbẹ́nìyí in Ẹgbẹ́tósìn.
Oseji za orišo Ijami
Oseji za orišo Omolu Buruku

22. marca je bil v Sloveniji izveden prvi Kongres svečenikov, ki so se ga udeležili svečeniki iz Slovenije in Hrvaške.

Marca Bàbá King nadaljuje s študijskimi programi ter izvede javno predavanje z naslovom Vzgajanje je vrednota.

Junija Bàbá King prvič predava v Zadru in Splitu, Hrvaška.

V letu 2015 so bila nekatera predavanja prvič izvedena v templju Ẹgbẹ́ Òrìṣà v Bizeljski vasi, Slovenija. Udeležencem so bila predana znanja o orišah Abamoda, Agbaile, poglobljeno o oriši Ogun, nato pa še o orišah Ope in Onimaleodo, tudi o oriši Osojin poglobljeno ter o orišah Otin in Oti.


Od decembra 2015 do junija 2016
v Muzeju afriške umetnosti v Beogradu poteka razstava Ibeji twice born, pri kateri kot strokovni sodelavec sodeluje tudi Bàbá King.

Prvi Slovenec prepoznan in z divinacijo potrjen kot častitljivi duhovni prednik

9. oktobra 2016 Ladislav Medvešček Adi, Fágbèmí, baba Lado, preide v orun. Je prvi Slovenec, verjetno pa tudi prvi Evropejec, ki je s strani jorubskih svečenikov prepoznan in z divinacijo potrjen kot častitljivi duhovni prednik. Na divinaciji, ki razkrije, naj bo njegova duhovna manifestacija čaščena preko ašoja oriše Egungun, duša baba Lada potrdi, da sprejema svojo vlogo. Naslednji ašo oriše Egungun, ki prispe v Slovenijo, je tako posvečen baba Ladovi duhovni manifestaciji.

11. oktobra 2016 ekipa slovenskih svečenikov izvede tradicionalno jorubsko obredno pripravo telesa na pokop.

14. oktobra 2016 je v Sloveniji prvič javno izveden tradicionalni jorubski pogreb, ki ga vodi Bàbá King z Ireji, sočasno tudi v Nigeriji poteka duhovni pogreb, na katerem sodelujejo vsi duhovni starši. Do tedaj so bili obredi prehoda izvedeni le v krogu svojcev pokojnih in članov skupnosti.

Decembra 2016 in januarja 2017 na duhovno potovanje v Brazilijo na iniciacije odpotujeta dve skupini sestavljeni iz Slovencev, Hrvatov, Srbov in Italijanov. Z iniciacij se vrnejo s tremi novimi ašoji:  za orišo Egungun – Agbamọlà 2, za orišo Ošun in za orišo Ešu.

V letu 2016 so organizacijske ekipe izvedle naslednje javne dogodke Duhovne skupnosti Oriš – energij narave:   

Odun v počastitev spomina na ijanifo Obimọnúrẹ̀ Àṣàbí
Odun v počastitev spomina na bàbálava Fábùnmija
Odun za oriše lova in gozda
Odun za oriše zemlje in adžogunov
Odun za orišo Gelede
Odun za orišo Omolu Buruku s procesijo živih kipov oriše Omolu Buruku
Odun za oriši Ifa in Ešu
Odun v čast specialnih iniciacij v oriše Ešu, Obaluvaje in Osojin, katere so iniciirani prejeli v naravnem templju v Tocantinsu
Odun za slovenske častitljive prednike
Odun za orišo Iroko
Odun za oriše sladkih voda
Odun za oriše gora in časa
Odun za oriše ognja
Odun za oriše morjaOdun za oriše, ki harmonizirajo želje naše duše z umom, razumom in akcijo
Odun za orišo Egungun
Odun za oriše življenja, na katerem se aše oriše Logolo prvič manifestira prek ašoja oriše Logolo.
Oseji za orišo Ijami
Oseji za orišo Omolu Buruku

Marca Bàbá King nadaljuje s študijskimi programi in javnimi predavanji.

Avgusta v templju Ẹgbẹ́ Òrìṣà v Bizeljski vasi slovenski bobnarji izvedejo prvo delavnico za bobnarje.

Septembra, natančneje 16. 9. 2016, v Grobljah poteka prvi tečaj petja za posvečene v orišo Ijami Ošoronga, kar postane sestavni del temeljnih izobraževanj vseh iniciiranih. Tečaj poteka v slovenskem, hrvaškem, nemškem in italijanskem jeziku.

V letu 2016 so bila predana znanja o orišah Gbongbolo, Gbogi, Iravo, Ošu, o oriši Odžo (čas) in Odžo (dež) ter o orišah Oluodan, Olugbohun, Ola, Olorimeta, Šigidi, Oluberi, Olugbomogun, Atapo in Olumo.


Januarja 2017
je z divinacijo izbran in potrjen novi naslednik uradnega zastopnika Duhovne skupnosti Oriš – energij narave.

Avgusta 2017 na duhovno potovanje v Nigerijo na iniciacije odpotuje skupina, sestavljena iz Slovencev, Hrvatov in Italijanov, prvič združena s skupino iz Brazilije. Skupino zaznamujejo novi ašoji za orišo Egungun – Àpèyẹ̀wò, duhovna manifestacija Ladislava Medveščka, za orišo Egungun – Ọba òkè in Fẹrẹbíẹkùn, za orišo Egbe – Ẹgbẹ́wùnmí 2 in za orišo Gelede – Owolankẹ.

Tretjo duhovno poroko v Sloveniji s poročnim obredom, izvedenim po jorubski tradiciji, prvič samostojno izvedejo slovenski svečeniki skupaj s tolkalno-vokalno skupino Ire.   

Decembra 2017 in januarja 2018 na duhovno potovanje v Brazilijo na iniciacije odpotujeta dve skupini, sestavljeni iz Slovencev, Hrvatov, Srbov in Italijanov. Z iniciacij se vrnejo z novim ašojem oriše Egungun – Ọmọlèrè.

V letu 2017 so organizacijske ekipe izvedle naslednje javne dogodke Duhovne skupnosti Oriš – energij narave:   

Ose za vse oriše, ki naj jih Duhovna skupnost Oriš – energij narave časti po duhovni usmeritvi za leto 2017
Odun v počastitev spomina na ijanifo Obimọnúrẹ̀ Àṣàbí
Odun v počastitev spomina na babalava Fábùnmija
Odun za oriše lova in gozda
Odun za oriše zemlje in adžogunov, na katerem se aše oriše Ešu prvič manifestira preko ašoja oriše Ešu.
Odun za orišo Gelede, na katerem se aše oriše Gelede prvič manifestira preko ašoja oriše Gelede – Owolankẹ in aše oriše Ina se manifestira preko novega ašoja oriše Ina.
Odun za orišo Omolu Buruku s procesijo živih kipov oriše Omolu Buruku, ki ga prvič v celoti samostojno izvedejo slovenski svečeniki.
Odun za oriši Ifa in Ešu, prvič v izvedbi slovenskih svečenikov in ob odsotnosti Bàbá Kinga.
Odun v čast specialnih iniciacij v oriše Ešu, Obaluvaje in Osojin, katere so iniciirani prejeli v naravnem templju v Tocantinsu
Odun za slovenske častitljive prednike
Odun za orišo Iroko
Odun za oriše sladkih voda, na katerem se aše oriše Ošun manifestira preko ašoja oriše Ošun.
Odun za oriše gora in časa
Festival v počastitev energije Išeše
Odun za oriše ognja
Odun za oriše morja
Ose v počastitev spomina na Ladislava Medveščka Adija, Fagbemija, na katerem se aše duhovne manifestacije Ladislava Medveška Adija prvič prenese udeležencem preko ašoja oriše Egungun -Àpèyẹ̀wò.
Odun za oriše, ki harmonizirajo želje naše duše z umom, razumom in akcijo, na katerem se aše oriše Šašara prvič manifestira preko ašoja oriše Šašara.
Odun za orišo Egungun, na katerem se aše oriše Egungun prvič manifestira preko ašojev Egungun – Ọba òkè in Fẹrẹbíẹkùn.  
Prvič je festival za orišo Egungun izveden tudi v Srbiji. Na njem se aše oriše Egungun prvič manifestira preko ašoja oriše Egungun – Agbamọlà 2.
Odun oriš življenja, na katerem se aše oriše Egbe prvič manifestira preko ašoja oriše Egbe – Ẹgbẹ́wùnmí 2.
Festival v počastitev energij ciklusov
Oseji za orišo Ijami
Oseji za orišo Omolu Buruku

Marca s šolanjem za svečenike in svečenice Ifa začne peta skupina študentov. Šolanje prvič poteka v templju Ẹgbẹ́ Òrìṣà v Bizeljski vasi, zasedba je najštevilčnejša in mednarodno najbolj pisana doslej, saj šteje kar 42 udeležencev, ki prihajajo iz Slovenije, Hrvaške, Bosne, Srbije, Italije in Nemčije.

Poleg šolanja za svečenike in svečenice Ifa so v letu 2017 udeležencem javnih predavanj predana tudi znanja o orišah Agandžu, Džakuta, Onibode, Erin, Ogirijan, Ešu Elegbedžeado, Ešu Ologun Adži Sa in Ešu Orita Meta.


Januarja 2018
babalavi z divinacijo potrdijo totemsko žival za Slovenijo. Divinacija potrdi dve živali, ovna in leoparda.

Decembra 2018 in januarja 2019 na duhovno potovanje v Brazilijo na iniciacije odpotujeta dve skupini, sestavljeni iz Slovencev, Hrvatov, Srbov, Bosancev, Nemcev in Italijanov. Z iniciacij se vrnejo z novimi ašoji oriše Egungun- Paramọ́lẹ̀, oriše Egbe – Ajé, oriše Ešu in oriše Obatala.

V letu 2018 so organizacijske ekipe, odslej okrepljene tudi z atokuni, izvedle naslednje javne dogodke Duhovne skupnosti Oriš – energij narave:   

Ose za vse oriše, ki naj jih Duhovna skupnost Oriš – energij narave časti po duhovni usmeritvi za leto 2018
Odun v počastitev spomina na ijanifo Obimọnúrẹ̀ Àṣàbí
Odun v počastitev spomina na bàbálava Fábùnmija
Odun za oriše lova in gozda
Odun za oriše zemlje in adžogunov
Odun za orišo Gelede, na katerem se aše oriše Gelede manifestira preko novega ašoja oriše Gelede.
Odun za orišo Omolu Buruku s procesijo živih kipov oriše Omolu Buruku
Odun za oriši Ifa in Ešu
Odun v čast specialnih iniciacij v oriše Ešu, Obaluvaje in Osojin, katere so iniciirani prejeli v naravnem templju v Tocantinsu
Odun za slovenske častitljive prednike
Odun za orišo Iroko
Odun za oriše sladkih voda
Odun za oriše gora in časa
Odun v počastitev energije Išeše
Festival korenin in časa
Odun za oriše ognja
Odun za oriše morja
Odun v počastitev spomina na baba Lada, na katerem se aše njegove duhovne manifestacije na udeležence prenese preko ašoja oriše Egungun – Àpèyẹ̀wò.  
Odun za oriše, ki harmonizirajo želje naše duše z umom, razumom in akcijo
Odun za orišo Egungun, na katerem se aše oriše Egungun prvič manifestira preko ašoja oriše Egungun – Ọmọlèrè. Vzporedno poteka za orišo Egungun tudi odun v Srbiji.
Odun za oriše življenja
Odun v počastitev energij ciklusov
Oseji za orišo Ijami
Oseji za orišo Omolu Buruku

Poleg študijskih programov marca in junija Bàbá King oktobra četrtič vodi šolanje svečenikov in svečenic oriš za izvajanje divinacije s 16 kavriji, ki se ga udeleži 23 študentov iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Nemčije. Tokratna posebnost šolanja je, da je gradivo namenjeno knjigi v nastajanju. Poleg šolanja za svečenike in svečenice Ifa so v letu 2018 udeležencem javnih predavanj predana tudi znanja o orišah Alaro, Olosan, Alale, Aguala, Olodža, Kebiadže, Elemoba, Ešu Iravo Akoda, Ešu Elegbe, Ešu Olulana, Ijekije, Agba Ogboni, Igede, o oriši Ona (umetnost) ter orišah Odu, Imole, Iova, Ibe, Lagelu, Omi, Bàbálu, o oriši Ona (pot) ter orišah Ora, Ošin, Okun, Ide, Odže in Odža.


Avgusta 2019
na duhovno potovanje v Nigerijo na iniciacije odpotuje skupina, sestavljena iz Slovencev, Hrvatov, Bosancev, Srbov in Italijanov, združena s skupino iz Brazilije. Skupino zaznamujejo novi ašoji oriše Egungun – Òṣùpá in Arẹ́gbẹ́ṣọlá, oriše Egbe – Ẹgbẹ́yẹomí in Ẹgbẹ́yọmí 2 ter Ẹgbẹ́táyọ̀, oriše Ogun in oriše Šango. 

Novembra 2019 izide četrti priročnik za svečenike in svečenice Ifa, namenjen interni uporabi. Izveden je obred isomoloruko, vsiljevanje imena, ki ga tokrat prvič izvedejo slovenski svečeniki samostojno, brez afriških svečenikov.

V letu 2019 so organizacijske ekipe izvedle naslednje javne dogodke Duhovne skupnosti Oriš – energij narave:   

Ose za vse oriše, ki naj jih Duhovna skupnost Oriš – energij narave časti po duhovni usmeritvi za leto 2019

Odun v počastitev spomina na ijanifo Obimọnúrẹ̀ Àṣàbí
Odun v počastitev spomina na babalava Fábùnmija
Odun za oriše lova in gozda
Odun za oriše prostora, časa in adžogunov, na katerem se aše oriše Ešu manifestira preko novega ašoja oriše Ešu 
Odun za orišo Gelede
Odun za orišo Omolu Buruku s procesijo živih kipov oriše Omolu Buruku
Odun za oriši Ifa in Ešu
Odun v čast specialnih iniciacij v oriše Ešu, Obaluvaje in Osojin, katere so iniciirani prejeli v naravnem templju v Tocantinsu
Odun za slovenske častitljive prednike, ki poslej vedno poteka 25. junija, ob dnevu državnosti, državnem prazniku Republike Slovenije.
Odun za orišo Iroko
Odun za oriše sladkih voda
Festival za orišo Ina, z namenom pomiriti energije ognja, saj so v tistem obdobju na več mestih po Evropi divjali siloviti požari. Na tem dogodku se aše oriše Ina prvič manifestira preko ašoja oriše Ina.
Odun v počastitev energije Išeše
Odun za oriše ognja, na katerem se aše oriše Ogun in oriše Šango manifestirata preko novega ašoja oriše Ogun in novega ašoja oriše Šango.
Odun za oriše gora
Odun v počastitev energij korenin in časa
Odun za bele oriše, na katerem se aše oriše Obatala manifestira preko novega ašoja oriše Obatala.
Odun v počastitev spomina na baba Lada, na katerem se aše njegove duhovne manifestacije na udeležence prenese preko ašoja oriše Egungun – Àpèyẹ̀wò. 
Odun za oriše, ki harmonizirajo želje naše duše z umom, razumom in akcijo, na katerem se aše oriše Ekun prvič manifestira preko ašoja oriše Ekun.
Odun za orišo Egungun, tokrat bogatejši za novi ašo oriše Egungun, Egungun – Paramọ́lẹ̀.  Odun za orišo Egungun je izveden tudi v Srbiji, tokrat bogatejši za dva nova ašoja; Egungun – Òṣùpá in Egungun – Arẹ́gebẹ́ṣọlá.
Odun za oriše življenja, tokrat bogatejši za nove ašoje oriše Egbe; ašo Egbe – Ajé, ašo Egbe – Ẹgbẹ́yẹomí, Egbe – Ẹgbẹ́yọmí 2 in Egbe – Ẹgbẹ́táyọ̀. 
Odun v počastitev energij ciklusov
Oseji za orišo Ijami
Oseji za orišo Omolu Buruku

Marca šolanje za svečenike in svečenice Ifa konča peta študijska skupina, prav tako marca skupina študentov zaključi šolanje o izvajanju divinacije s 16 kavriji.

Junija Bàbá King izvede drugo šolanje za svečenike in svečenice Ifa na temo Transgeneracijsko čiščenje.

Avgusta je v organizaciji Oduduwa Europe prvič izveden tečaj petja in bobnanja za potrebe tempeljske dejavnosti.

Novembra je v organizaciji Oduduwa Europe izveden drugi del tečaja petja in bobnanja za potrebe tempeljske dejavnosti.

 

V začetku leta 2020 na duhovno potovanje v Brazilijo na iniciacije odpotujeta dve skupini, sestavljeni iz Slovencev, Hrvatov, Srbov, Bosancev, Nemcev in Italijanov. Z iniciacij se vrnejo z lesenim naglavnim okrasom s simboliko ovna, katerega je leta 2018 določila divinacija za totemsko žival in bo v nadaljevanju postal sestavni del ašoja Egungun – Ẹyẹfodo. Nakup Duhovni skupnosti Oriš – energij narave omogoči darežljiva donacija članov tolkalno-vokalne skupine Ire. 

13. marca 2020 je uradno razglašen začetek epidemije.

Decembra 2020 in januarja 2021 zaradi omejitev ob pandemiji tradicionalna potovanja na iniciacije v Brazilijo prvič v vsem času delovanja niso izvedena.

V letu 2020 so organizacijske ekipe zaradi pandemije covida-19 prilagodile izvedbo nekaterih dogodkov Duhovne skupnosti Oriš – energij narave. Dogodki v januarju, februarju in juniju so bili izvedeni v živo z udeleženci, medtem ko so bili drugi dogodki izvedeni na daljavo z domov svečenikov in elegunov ali le po spletu, nekateri pa so bili izvedeni v živo v skladu z omejitvami (le ob udeležbi svečenikov, elegunov in z omejenim številom članov tolkalno-vokalne skupine Ire, kadar je bil razglašen konec pandemije v Sloveniji in je bilo slavljenje s pesmijo in bobni sprejemljivo).

Ose za vse oriše, ki naj jih Duhovna skupnost Oriš – energij narave časti po duhovni usmeritvi za leto 2020, na katerem se aše oriše Ogun prvič manifestira preko novega ašoja oriše Ogun
Odun v počastitev spomina na ijanifo Obimọnúrẹ̀ Àṣàbí, v živo
Odun v počastitev spomina na bàbálava Fábùnmija, ki poteka na daljavo
Odun za oriše lova in gozda, izveden na daljavo
Odun za oriše prostora, časa in adžogunov, izveden na daljavo
Odun za orišo Gelede, izveden na daljavo
Odun za orišo Omolu Buruku s procesijo živih kipov oriše Omolu Buruku, izveden v živo in s plesom oriš, saj je bil junija razglašen konec epidemije.
Odun za oriši Ifa in Ešu, izveden v živo in s plesom oriš, saj je bil junija razglašen konec epidemije.
Odun v čast specialnih iniciacij v oriše Ešu, Obaluvaje in Osojin, katere so iniciirani prejeli v naravnem templju v Tocantinsu, ki je bil na daljavo izveden za nas v Nigeriji.
Odun za slovenske častitljive prednike, ki je bil izveden v skladu z omejitvami.
Odun za orišo Iroko, izveden v živo v skladu z omejitvami
Odun za oriše sladkih voda, izveden v živo v skladu z omejitvami
Odun za oriše gora, izveden v živo v skladu z omejitvami
Odun v počastitev energije Išeše, izveden v živo v skladu z omejitvami
Odun za oriše ognja, na katerem se aše oriše Šango manifestira preko novega ašoja oriše Šango,  izveden v živo v skladu z omejitvami.
Odun za bele oriše, izveden v živo v skladu z omejitvami
Odun v počastitev spomina na baba Lada, na katerem se aše njegove duhovne manifestacije na udeležence prenese preko ašoja oriše Egungun – Àpèyẹ̀wò, v skladu z omejitvami izveden v živo.
Odun za oriše, ki harmonizirajo želje naše duše z umom, razumom in akcijo, izveden v živo v skladu z omejitvami
Odun za orišo Egungun, izveden na daljavo
Odun za oriše življenja, izveden na daljavo
Ose za orišo Omolu Buruku, na daljavo enkrat v Sloveniji, enkrat v Nigeriji
Ose za orišo Ijami, dvakrat izveden na daljavo
Ose za orišo Ijami, izveden v živo

Marca je v organizaciji Oduduwa Europe izveden tretji del tečaja petja in bobnanja za potrebe tempeljske dejavnosti.


Avgusta 2021
na duhovno potovanje v Nigerijo na iniciacije odpotuje skupina, sestavljena iz Slovencev in Hrvatov. Skupino zaznamujejo novi ašoji oriš Ešu, Adže, oriše Egungun – Ẹyẹfodo, oriše Obatala, oriše Ošun, oriše Šašara in oriše Jemandža.

Duhovni prestiž slovenskega templja Ẹgbẹ́ Òrìṣà

Posebne pridobitve v letu 2021

Avgusta 2021 ija Èṣù Duhovni skupnosti oriš – energij narave podari živi kip oriše Ešu (Ère Èṣù); Bàbá King pa daruje Ọ̀PÁ ẸDAN, obredno palico, ki omogoča templju izvedbo festivala Ijami Ošoronga. Obe pridobitvi predstavljata duhovni prestiž slovenskega templja Ẹgbẹ́ Òrìṣà.

Decembra 2021 in januarja 2022 na duhovno potovanje v Brazilijo na iniciacije odpotujeta dve skupini, sestavljeni iz Slovencev in Hrvatov. Z iniciacij se vrnejo z novim ašojem oriše Egungun – Ọmọlèrè 2.

Dogodki v letu 2021 so, podobno kot prejšnje leto, v organizaciji organizacijskih ekip potekali bodisi v živo bodisi na daljavo (on-line) oziroma v skladu z omejitvami, ki so veljale v času dogodka (le ob udeležbi svečenikov, elegunov in z omejenim številom članov tolkalno-vokalne skupine Ire, kadar je bil razglašen konec pandemije v Sloveniji in je bilo slavljenje s pesmijo in bobni sprejemljivo).

Ose za vse oriše, ki naj jih Duhovna skupnost Oriš – energij narave časti po duhovni usmeritvi za leto 2021, izveden na daljavo.
Odun v počastitev spomina na ijanifo Obimọnúrẹ̀ Àṣàbí, izveden na daljavo 
Odun v počastitev spomina na bàbálava Fábùnmija, izveden na daljavo
Odun za oriše lova in gozda, izveden na daljavo
Odun za oriše prostora, časa in adžogunov, izveden na daljavo 
Odun za orišo Gelede, izveden ob upoštevanju ukrepov
Odun za orišo Omolu Buruku s procesijo živih kipov oriše Omolu Buruku, izveden v živo.
Odun za oriši Ifa in Ešu, izveden v živo
Odun v čast specialnih iniciacij v oriše Ešu, Obaluvaje in Osojin, katere so iniciirani prejeli v naravnem templju v Tocantinsu, prvič izveden kot javni festival v živo.
Odun za slovenske častitljive prednike, izveden v skladu z omejitvami.
Odun za orišo Iroko, izveden v živo v skladu z omejitvami
Odun za oriše sladkih voda
Odun za oriše gora in časa
Odun v počastitev energije Išeše, izveden na daljavo
Odun za bele oriše, izveden v živo, na katerem se aše oriše Ešu manifestira preko treh ašojev oriše Ešu, pri čemer se preko enega ašoja manifestira prvič. Poleg tega se aše oriše Adže, oriše Obatala in oriše Jemandža prvič manifestira preko novih ašojev oriše Adže, oriše Obatala in oriše Jemandža. Na tem dogodku lahko obiskovalci prav tako prvič občudujejo živi kip Ešuja, ki ga Duhovni skupnosti Oriš – energij narave podari ija Èṣù.
Odun v počastitev spomina na baba Lada, na katerem se aše njegove duhovne manifestacije na udeležence prenese preko ašoja oriše Egungun – Àpèyẹ̀wò. 
Odun za oriše, ki harmonizirajo želje naše duše z umom, razumom in akcijo, izveden v živo v skladu z omejitvami
Odun za orušo Egungun, na katerem se aše oriše Egungun prvič manifestira preko ašoja oriše Egungun – Ẹyẹfodo, izveden v živo.
Odun za oriše življenja, v Sloveniji izveden na daljavo. Na Hrvaškem festival za orišo Egbe poteka v živo, sočasno pa se aše oriše Egbe manifestira tudi preko ašojev oriše Egbe iz Nigerije, daritve so izvedene tudi v Italiji.
Oseji za orišo Omolu Buruku, izvedeni na daljavo enkrat v Sloveniji, enkrat v Nigeriji
Oseji za orišo Ijami, petkrat izvedeni na daljavo pod vodstvom Bàbá Kinga

V organizaciji Oduduwa Europe je izveden tečaj za tempeljsko muziciranje ter dva tečaja liturgičnega petja za svečenike.

Junija s šolanjem za svečenike in svečenice Ifa začne šesta študijska skupina, ki jo sestavlja 27 študentov iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Italije. Študij ob izjemni prilagodljivosti Bàbá Kinga in ob skrbnih tehničnih pripravah številčne ekipe uspešno poteka na daljavo, pri čemer je poskrbljeno za prevajanje in skupne študijske prostore v Sloveniji, Italiji, Srbiji in na Hrvaškem, seveda ob upoštevanju vseh proti-covidnih ukrepov.

Oktobra se uspešno nadaljuje šolanje za svečenike in svečenice Ifa; tudi tokrat na daljavo in ob upoštevanju vseh ukrepov. Bàbá King izvede na daljavo tudi prvega od treh delov izobraževanja na temo Elegun in atokun: odgovornosti, funkcije, vloge in naloge v duhovnosti oriš. Udeležencem javnega predavanja so predana znanja o orišah Obamoro, Baluven, Odžuoro in Opo Molere.

Maja 2022 tolkalno-vokalna skupina Ire skupaj z živimi oltarji oriše Egbe sodeluje na prvem javnem oseju in inavguraciji templja Bàbá Edgarja v Lizboni na Portugalskem. 

Junija 2022 v Slovenijo prispe družina svetih bobnov Àgbá Ògbóni, ki predstavljajo novo pridobitev za prvi javni festival, posvečen oriši Ijami Ošoronga. Àgbá Ògbóni je komplet treh svetih bobnov za orišo Ijami, ki ga je izdelal umetnik in svečenik Olúgbénlé iz Òṣogboja v Nigeriji, dotlej pa so se uporabljali v templju Oduduwa v Abéòkútaju v Nigeriji. Slovenskemu templju Ẹgbẹ́ Òrìṣà jih je velikodušno podaril Bàbá King, uvoz in transport pa je omogočila darežljiva donacija tolkalno-vokalne skupine Ire. Za vse častilce oriš iz Evrope je prestiž in privilegij, da jih lahko občudujejo v Sloveniji. Sočasno tolkalno-vokalna skupina Ire Duhovni skupnosti Oriš – energij narave omogoči tudi nakup ašoja oriše Adžagunmale.

Avgusta 2022 na duhovno potovanje v Nigerijo na iniciacije odpotuje skupina, sestavljena iz Slovencev in Hrvatov, združena s skupino iz Brazilije. Skupino zaznamuje novi ašo oriše Šango, katerega nakup Duhovni skupnosti Oriš – energij narave omogoči darežljiva donacija skupine Ire.

Decembra 2022 in januarja 2023 na duhovno potovanje v Brazilijo na iniciacije odpotujeta dve skupini, sestavljeni iz Slovencev in Hrvatov.

Izvedena je četrta duhovna poroka v Sloveniji s poročnim obredom po jorubski tradiciji.  

V letu 2022 so organizacijske ekipe izvedle naslednje javne dogodke Duhovne skupnosti Oriš – energij narave:   

Ose za vse oriše, ki naj jih Duhovna skupnost Oriš – energij narave časti po duhovni usmeritvi za leto 2022, izveden na daljavo
Odun v počastitev spomina na ijanifo Obimọnúrẹ̀ Àṣàbí
Odun v počastitev spomina na babalava Fábùnmija
Odun za oriše lova in gozda
Odun za oriše prostora, časa in adžogunov
Odun za orišo Gelede
Odun za orišo Omolu Buruku s procesijo živih kipov oriše Omolu Buruku in prvič ob zvokih tradicionalnih glinenih bobnov za orišo Omolu Buruku.
Odun za oriši Ifa in Ešu
Prvi javni festival za orišo Ijami Ošoronga, pospremljen z veliko pridobitvijo za tempelj Ẹgbẹ́ Òrìṣà, Àgbá Ògbóni, tremi svetimi bobni oriše Ijami Ošoronga
Odun v čast specialnih iniciacij v oriše Ešu, Obaluvaje in Osojin, katere so iniciirani prejeli v naravnem templju v Tocantinsu
Odun za slovenske častitljive prednike
Odun za orišo Iroko
Odun za oriše sladkih voda
Odun za bele oriše 
Odun za oriše ognja
Odun v počastitev energije Išeše, izveden na daljavo
Odun v počastitev spomina na baba Lada, na katerem se aše njegove duhovne manifestacije na udeležence prenese preko ašoja oriše Egungun – Àpèyẹ̀wò. 
Odun za oriše, ki harmonizirajo želje naše duše z umom, razumom in akcijo
Odun za orišo Egungun
Odun v počastitev energij ciklusov, združen z odunom za oriše življenja

Marca in junija Bàbá King izvede drugo in tretje v nizu izobraževanj na temo Elegun in atokun: odgovornosti, funkcije, vloge in naloge v duhovnosti oriš. Nadaljuje se šolanje za svečenike in svečenice Ifa.

Oktobra Bàbá King izvede poglobljeno izobraževanje o tabujih z naslovom Tabuji, razkritja, ki olajšajo življenje. 

Poleg šolanja za svečenike in svečenice Ifa so v letu 2022 udeležencem javnih predavanj predana tudi znanja o eboju Oridži in orišah Elesin, Egungun Oja, Adimula, Iridžu, Agbeni ter Olukoti.

20 let z orišami in Bàbá Kingom na Slovenskem

Zgodovina in razvoj 2003-2023

Marca 2023 častilci oriš praznujemo dvajset let z orišami in Bàbá Kingom na Slovenskem. Do vključno marca 2023 je Bàbá King v Sloveniji izvedel za 340 dni izobraževanj! Če k temu dodamo še dneve festivalov, obredov, dela na projektih ter čas, ki ga je preživel v letalu na poti iz Brazilije v Slovenijo in nazaj, je z nami preživel več kot ENO LETO! Nimamo besed, s katerimi bi izrazili vso hvaležnost, spoštovanje in občudovanje.

Avgusta 2023 na duhovno potovanje v Nigerijo na iniciacije odpotuje skupina, sestavljena iz Slovencev, Hrvatov, Srbov, Italijanov in Brazilcev. V njej je tudi skupina študentov Ifa, ki posvetitev v svečenike prvič opravijo v templju Oduduva v Abẹ́òkùtaju v Nigeriji. Skupino zaznamujejo novi ašo oriše Egungun Aṣa ter elegunsko oblačilo oriše Obatala in dve elegunski oblačili oriše Obaluvaje. Na tem duhovnem potovanju je več dolgoletnim evropskim svečenikom in svečenicam omogočena posvetitev v Opa Ifa, prestižno obredno palico.

Oktobra 2023 tolkalno-vokalna skupina Ire že drugič z velikim uspehom nastopi v tujini. Ireji na povabilo Bàbá Edgarja skupaj z živimi oltarji oriš Egungun in Gelede pod vodstvom Bàbá Kinga gostujejo na festivalu predniških oriš v pobratenem templju Oduduwa Portugal.  

Decembra 2023 in januarja 2024 na iniciacije v Brazilijo odpotujeta dve skupini, sestavljeni iz Slovencev, Hrvatov, Srbov in Italijanov. V januarski skupini študij s posvetitvami zaključijo še preostali študentje 6. generacije študija Ifa, ki je pod vodstvom Bàbá Kinga potekal v Sloveniji med leti 2020 in 2023.

V letu 2023 so organizacijske ekipe izvedle naslednje javne dogodke Duhovne skupnosti Oriš – energij narave:   

Ose za vse oriše, ki naj jih Duhovna skupnost Oriš – energij narave časti po duhovni usmeritvi za leto 2023.
Odun iranti za ijanifo Obimọnúrẹ̀ Àṣàbí
Odun iranti za babalava Fábùnmija
Slavnostni dogodek ob 20. obletnici filozofije oriš z Bàbá Kingom v Sloveniji, združen z odunom oriš lova in gozda
Odun za oriše časa in prostora
Odun za orišo Gelede
Odun za orišo Omolu Buruku s procesijo živih kipov oriše Omolu Buruku.
Odun za oriši Ifa in Ešu
Odun Ijami Ošoronga
Odun v čast specialnih iniciacij v oriše Ešu, Obaluvaje in Osojin, katere so iniciirani prejeli v naravnem templju v Tocantinsu
Odun za slovenske častitljive prednike
Odun za orišo Iroko
Odun za oriše sladkih voda
Odun v počastitev energije Išeše
Odun za oriše ognja
Odun za bele oriše, na katerem se aše oriše Obaluvaje in aše oriše Obatala prvič manifestira tudi preko novih ašojev teh oriš
Odun iranti za baba Lada, na katerem se aše njegove duhovne manifestacije na udeležence prenese preko ašoja oriše Egungun – Àpèyẹ̀wò. 
Odun za oriše, ki harmonizirajo želje naše duše z umom, razumom in delovanjem
Odun za orišo Egungun, na katerem se med številnimi drugimi ašoji oriše Egungun prvič  manifestira aše oriše Egungun tudi preko novega ašoja Egungun Aṣa.
Odun iranti za babalava Awódìrana
Odun za oriše življenja
Odun v počastitev energij ciklusov

V letu 2023 se s predavanji, ki jih Bàbá King izvede marca, junija, avgusta in oktobra, zaključi študij Ifa 6. generacije študentov. Posvetitev v svečenike in svečenice Ifa je avgusta 2023 pod vodstvom babalava Bàbá Ààreja in podpori babalava Bàbá Alárája prvikrat izvedena v templju Oduduva v Abẹ́òkùtaju v Nigeriji. Celotna skupina s posvetitvami študentov v svečenike in svečenice zaključi januarja 2024 v templju Oduduva v Mongaguáju v Braziliji.

Udeležencem štirih javnih predavanj v letu 2023 so predana tudi naslednja znanja: o tipih oriše Egbe – Egbe Aditu, Egbe Ašejori, Egbe Olosun in Egbe Alaro ter o kvaliteti Akoni oriše Ešu na prvem predavanju. Sledi predavanje o orišah Ešu Alaketu, Ešu Akoni, Ori Ire, Oriniua, Agba Morere, Opa Ifa in Ošun Auede. Tretje predavanje je posvečeno orišam Išegun, Aladžogun, Olukoti, Ahun, Ita, Aja in Adža, četrto predavanje v tem letu pa orišam Aragbelaje, Bojuri, Džagun Džagun, Banušo, Ikorodo, O ku euvu adžaje.

Bàbá King izvede tudi javno predavanje na temo Obred prehodov za najstnike ter predavanje za svečenike Splošno izobraževanje, vrednote, etika in navodila za svečenike.

Septembra, novembra in decembra 2023 potekajo prva tri od šestih praktičnih usposabljanj za divinacijo z Ifa, ki jih vodi baba Fayomi, Oriṣa niyi.