Duhovna skupnost Oriš – energij narave

II Ẹgbẹ́ Òrìṣà II Duhovna skupnost Oriš – energij narave

Politika varovanja osebnih podatkov

Zahvaljujemo se vam za obisk naših spletnih strani. Varstvo vaših osebnih podatkov nam je zelo pomembno, zato vam skupaj s kakovostnimi vsebinami zagotavljamo tudi vašo pravico, da sami odločate o uporabi svojih podatkov. Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih upravljavec zbira od uporabnikov.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov

Družba Duhovna skupnost Oriš – energij narave, Trg Prešernove brigade 8, 4000 Kranj.
Kontaktna oseba v zvezi z varovanjem osebnih podatkov vam je dosegljiva na 041810221 ali po elektronski pošti info@orisa.si.
Kot prejemnik oz. uporabnik dovolim upravljavcu zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

 

Kategorije osebnih podatkov

Osebne podatke lahko zbiramo v sledečih primerih:
– Kadar se registrirate za prejem novic in drugih marketinških vsebin, naročite obred in podobno, nam posredujete vaš e-poštni naslov, ime in druge relevantne podatke, ki nam omogočijo prilagoditev neposredne komunikacije.

Pridobljeni podatki, ki jih hrani upravljavec zbirke osebnih podatkov:
– e-poštni naslov,
– ime in priimek ter naziv oz. spol zaradi potreb po personaliziranem pošiljanju e-sporočil,
– za člane skupnosti – pristopna izjava.

Za potrebe posredovanja podatkov oseb, ki želijo obred v Nigeriji:
– e-poštni naslov,
– ime in priimek,
– datum rojstva,
– ime in dekliški priimek matere,
– osebna fotografija.

 

Nameni obdelave osebnih podatkov

Upravljavec Duhovne skupnost Oriš – energij narave bo podatke, ki jih je pridobil od uporabnikov, uporabljal za naslednje namene:
– za komuniciranje,
– za obveščanje in pošiljanje e-novic, člankov, obvestil o dogodkih po e-pošti.

Čas hrambe

Osebne podatke posameznika hranimo do preklica privolitve za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika in/ali dokler je obdelava nujno potrebna za zagotavljanje storitev.
Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.
Če bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

Varovanje osebnih podatkov

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Zagotovil bo ustrezno organizacijsko in tehnično varovanje. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Duhovna skupnost Oriš – energij narave izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov. Nihče pa ne more zagotoviti 100-odstotne varnosti pri prenosu podatkov na spletu. 

Pravice uporabnikov

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) mora upravljavec osebnih podatkov porabniku na njegovo zahtevo:
– potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj;
– posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;

dati možnost, da popravi ali dopolni svoje osebne podatke;
– dati možnost delnega ali celotnega izbrisa osebnih podatkov;
– dati možnost prenosa osebnih podatkov k drugemu ponudniku sorodnih storitev;
– dati možnost delnega ali celotnega umika privolitve za obdelavo osebnih podatkov.

Upravljavec bo vašo željo po preklicu upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredil preklic soglasja z nameni obdelave osebnih podatkov.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu s strani upravljavca kakorkoli kršene pravice o varstvu njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu v Republiki Sloveniji).
Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, T: + 386 1 230 97 30, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si.

Vsak porabnik ima možnost, da pošlje e-sporočilo z odjavo kot odgovor na konkretno prejeto e-sporočilo.

Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe

Upravljavec zbrane osebne podatke posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki lahko podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil in ki so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, in sicer: za e-mail marketing sistem, za omogočanje on-line prenosov dogodkov skupnosti, izobraževanj in omogočanja dostopa uporabnikom do gradiv. Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju EU ter jih ne iznaša v tretje države.

Če je potrebno osebne podatke posredovati v tretje države, ki niso članice EU in EGP – zaradi izvajanja operativnih nalog, se šteje, da je iznos osebnih podatkov potreben za izpolnitev pogodbenih nalog, ki jih izvaja družba Duhovne skupnost Oriš – energij narave (pogodbeni pravni temelj).

Če se osebni podatki posredujejo v tretje države izven potreb povezanih s službo, je pred posredovanjem treba pridobiti privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Posameznika je pred pridobitvijo privolitve treba opozoriti na okoliščino, da tretja država, v katero se osebni podatki posredujejo, ne zagotavlja enake ravni varstva osebnih podatkov kot države članice EU in EGP.

 

Obvestilo o piškotkih

Spletna stran uporablja le sejne piškotke, nujne za delovanje spletne strani.

 

Pravno obvestilo

Celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi in vse vsebine, objavljene na www.orisa.si, so last družbe Duhovna skupnost Oriš – energij narave in predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Brez dovoljenja Duhovne skupnosti Oriš – energij narave se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način. Prepovedano je vsakršno drugo razpolaganje z vsebino, ki zajema, a ne izključno, spreminjanje, kopiranje, objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen če to upravljavec izrecno dovoli v pisni obliki. Duhovna skupnost Oriš – energij narave ni odgovorna za morebitne težave pri delovanju spletne strani. Duhovna skupnost Oriš – energij narave si pridržuje pravico do morebitnih napak in sprememb vsebin, objavljenih na www.orisa.si, in pravico, da kadarkoli spremeni ali odstrani vsebino teh spletnih strani, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Uporabniki objavljene vsebine uporabljajo na lastno odgovornost.

 

Duhovna skupnost Oriš – energij narave
Trg Prešernove brigade 8
4000 Kranj
Slovenija
EU

Kranj, maj 2022