Duhovna skupnost Oriš – energij narave

II Ẹgbẹ́ Òrìṣà II Duhovna skupnost Oriš – energij narave

Ori

Ori - kraljevstvo usode

Jorubi častijo tri osnovne principe v življenju: oriše, Ori in prednike. Ori je princip, ki nam je vsem najbližji, saj predstavlja neločljivi del vseh živih bitij. Morda bomo prav s tem besedilom lažje razumeli, da je medsebojna odvisnost vsega, kar obstaja v naravi, pogoj za obstoj harmonije v njej. Vse, kar obstaja v naravi, ima svoj namen, nič ni brez pomena in namena, in vse potrebuje nek drug izraz narave, da lahko v popolnosti izrazi svoj namen in pomen in da lahko s svojim namenom tudi koristi. Voda, na primer: brez rastlin, ki jo vsrkavajo, brez živali in ljudi, ki jo pijejo, se v njej okopajo, in katerih velik odstotek telesne mase sestavlja, brez prsti, ki jo napaja, bi le obstajala. Vsi izrazi narave so dinamični, seveda vsak z različno, le sebi lastno dinamiko, a noben ni namenjen le samemu sebi. Ori ima tudi vrhovni bog Eledunmare, imajo ga oriše, imajo ga čas, prostor, živali, rastline, država … Najprej si poglejmo človeški Ori, ki nam je najbližje, saj simbolično rečeno sedi na naših ramenih.

Ikodide

1. ČLOVEŠKI ORI

Ori, kraljevsko bistvo bitja, je osebno božanstvo, sedež ašeja, ki vodi, usmerja in pomaga nekemu bitju od trenutka njegovega rojstva skozi vse njegovo življenje in še po njegovi smrti.

Dobesedni pomen izraza Orí je glava, v telesnem smislu, in ta je najvišji simbol Orí inúja, notranje glave.

Simbol Orija sta naša glava in naša identiteta. Je združenje duše, uma, občutkov, sence, osebnosti, značajskih lastnosti, vseh vrst čustev, ki jih človek v življenju ima, je tisto, kar oblikuje naš način delovanja.

Božanstva imenujemo tudi Oríṣẹ́, kar pomeni Vir izvora vseh Orijev.

Ori, delno neodvisna entiteta, velja sama po sebi za božanstvo, katero se časti enako kot druga božanstva; nameni se mu daritve in prošnje. Kadar je Orí inú v dobri poziciji, je človek v dobrih razmerah.

Ori si v vlogi osebnega božanstva bolj kot vsa druga božanstva prizadeva k dobrobiti svojega častilca. Z gotovostjo lahko torej trdimo, da je Ori najpomembnejše božanstvo jorubskega panteona, kajti navkljub prizadevanjem drugih božanstev, da bi ugodila določenemu človeku, je vsak in katerikoli napredek vselej odvisen od podpore oziroma odobritve Orija. Če Ori ni naklonjen človekovemu interesu, drugo božanstvo ne zmore storiti prav ničesar. Zato, četudi bi vrhovni bog Eledunmare ali oriše določenemu človeku želeli pomagati, bi se to lahko zgodilo le, če bi Ori te osebe v to privolil.

Ori vsebuje dobro in slabo, predstavlja vse možnosti in načine, kako se nam stvari dogajajo v življenju. Močan in dober Ori je odgovoren za vse dobre stvari, ki se nam zgodijo v življenju, če je šibak, pa je njegova šibkost tista, ki omogoči, da se osebi zgodijo slabe stvari.

Naš najboljši prijatelj in naš najhujši sovražnik v našem življenju je naš lasten Ori. Je vzrok vseh težav in istočasno tudi njihova rešitev.

2. ORI IN USODA

To, za kar običajno uporabljamo izraz »usoda«, se v filozofiji oriš deli na dva dela:

  1. PREDUSODA – sem spada vse tisto, kar smo prinesli s seboj na svet in je bilo določeno že v orunu; spol, rasa, narodnost. To so teoretično edine konstante v našem življenju in običajno za vedno ostanejo nespremenjene. Govorimo o prastari filozofiji, ob nastanku katere ljudje še niso kirurško spreminjali spola ter s hormoni barve kože – in tudi dandanes to počno le redki ter izjemoma. Za narodnost pa velja, da bomo vedno to, kar smo se rodili, tudi če se vmes preselimo in pridobimo druga državljanstva. Predusoda je torej fiksni del.
  2. USODA pa je fleksibilni del in je v celoti odvisna od naše akcije. Lahko smo rojeni za biti uspešni, pa smo leni. Lahko smo rojeni z zelo negativnimi podedovanimi lastnostmi prednikov in naša izbira je, ali bomo duhovno aktivni in bomo to popravili, ali se bomo vse življenje nad tem pritoževali, ali pa sprejmemo to kot dejstvo, da taki pač smo, in živimo ter si iz podedovanega ustvarimo »kariero«. Pri tem je najpomembnejše dejstvo, da je ne glede na to, kaj nam je namenjeno, od nas odvisno, kaj od tega bomo uresničili. Naše prizadevanje, naše delovanje, vse to, kar počnemo v življenju, je tisto, kar naredi našo usodo za nekaj konkretnega, kar jo udejanji. Za tisto, kar je predpisano v naši usodi vnaprej, velja, da če ne delujemo v to smer, če nismo aktivni, če ne želimo, da se nam stvari zgodijo, potem se naša usoda ne bo mogla uresničiti, ne bo mogla biti aktivna.


Prav zaradi tega je treba častiti in negovati svoj Ori, skrbeti zanj, zato, da bo naša usoda aktivna, da se nam bo izpolnilo tisto, kar nam je namenjeno, da bomo stvari izboljšali, da bomo lahko razvili pozitivne vidike svoje usode.

3. ORI IN ČAS

Ori in človeška usoda sta tesno povezana s časom. Usoda je realnost. Tisto, kar je v naši usodi, je tisto, kar naj bi ali kar bomo izkusili v svojem življenju. Zato je tako zelo pomembno, da negujemo in častimo svoj Ori ter komuniciramo z njim, da bomo ob pravem času, v točno določenem trenutku na tistem pravem mestu, kjer se bo naša usoda najbolj pozitivno odvijala (udejanjila). To je način, na katerega lahko človeško bitje pridobi boljšo kontrolo nad svojim življenjem. Da ne bomo preveč impulzivni, da bomo bolje kontrolirali svojo nestrpnost, tako bomo imeli tudi več kontrole nad tem, kar se nam dogaja v našem življenju. Za človeka, ki spoštuje, neguje, ceni svojega Orija, ne pride v poštev, da bi imel v življenju pomanjkanje ravnotežja, je zelo harmonična oseba. Proces negovanja Orija hkrati pomeni nenehen proces negovanja lastne duhovne energije. Ta dejstva so tista, ki niso odvisna od človeka. Tisto, kar je odvisno od človeka, je, da če želi aktivno sodelovati pri oblikovanju svoje usode, potem mora pač določene stvari v življenju spremeniti, bodisi način razmišljanja, način tega, kako doživlja vsakdanje življenje, okolje, v katerem biva …

4. ZAKAJ ČASTIMO ORI?

Svoj Ori častimo za:

samokontrolo in budnost, da imamo popolno odgovornost za svoje življenje in da se borimo proti vsem tistim stvarem, ki nam niso zanimive za naš duhovni, fizični ali kakršenkoli razvoj. Z eno besedo bi temu rekli, da smo budni, prebujeni in da bo ta budnost neka stalna spodbuda, stalna prisotnost v našem življenju.

– za duhovno ravnovesje v našem življenju, da bomo poznali prave usmeritve, prave poti našega življenja. Ko govorimo o poteh, naletimo na nekaj izjemno pomembnega – uskladitev našega Orija z našimi nogami in dlanmi. Oglejmo si, kakšen je torej potencial Orija, ọwọja (dlani) in sja (nog).

Nekdo ima lahko dober Ori, pa noge niso sinhronizirane z njim. Nekdo pa ima lahko dobre noge, pa Ori ni sposoben stopiti v korak z njimi. Nekdo ima lahko dober Ori in dobre noge, pa nima prave ali pravočasne akcije v življenju in zato tudi v mnogih ritualih markirajo Ori, ọwin sz namenom uskladiti želje duše z umom, razumom (glava), akcijo (dlani) in potjo, smerjo v življenju (noge).

5. NAČINI ČAŠČENJA ORIJA

A) Praktični postopki, s pomočjo katerih lahko vsak časti svoj Ori

• Prva in osnovna je vsakodnevna higiena glave. Jutranje tuširanje, pri katerem nam voda teče preko Orija, nas obnovi za ves dan, večerni postopek pa iz naše energije odstrani vso nesnago, ki smo jo dobili iz okolice in napetost, ki smo jo ustvarili v svoji glavi s stresom vsakdana. Tudi imeti urejen in počesan Ori je pomembno.

• Z vso ljubeznijo z dlanmi objamemo svoj Ori in z ljubeznijo, zaupanjem, odločnostjo spregovorimo priprošnjo, na primer:

Ti si izvor moje dobre sreče,
objel bom svojo vrhovno energijo,
da mi prinese vso dobro srečo, o kateri sanjam, v moje življenje.

Priprošnjo si lahko izmislimo tudi sami, v slovenskem jeziku, najpomembneje je, da je izrečena glasno, z ljubečo odločnostjo in motivacijo, ter da vsebuje vsa navodila za imeti čudovit dan, vsak dan: potrpežljivost, tolerantnost, sprejemanje različnosti, dati si pravico živeti na drugačen način, mir, osredotočenje na lastno življenje …

Meditacija: za minuto si predstavljamo nekaj čudovitega v svojem življenju, kar si najbolj želimo, in nato še nečesa, kar si najmanj želimo in naredimo v svojem umu fizični korak (ustvarimo gibanje) do tega, kar si želimo (napredek, služba …) in se z ničemer ne vpletamo v to, česar si ne želimo. Po določenem času bomo začutili, da smo lahki kot peresce. Ko si predstavljamo, kaj si želimo za svoje življenje, mora to postati naš dnevni obred, naša molitev. Kako si želim živeti vsakodnevno življenje, kaj so moji konflikti, težave? Če si vsak dan sproti ne odgovorimo na vsa ta vprašanja, je nemogoče imeti čudovit Ori. Naša duša in um sta namenjena kreaciji, ustvarjanju. Ko kreiramo, pošiljamo sporočilo svojemu Oriju, mu vzpostavimo jasen cilj, pri katerem nam pomaga. Najpomembnejše je, da svojemu Oriju damo nalogo, da nam najde dobro mesto v življenju, da bomo izkusili dobre stvari v življenju.

• Za Ori pa moramo poskrbeti tudi fizično: nikoli ne dopuščajmo, da bi se tega simbola kdorkoli dotikal. Sami si pogosto pobožajmo Ori, ne dopustimo pa tega drugim. Da se nas drugi ne dotikajo je dobro zato, ker ne vemo, kaj nosijo v svojih dlaneh, ne vemo, kakšne težave ima lahko neka oseba, kakšno nervozo skriva v sebi, kakšno slabo energijo lahko ima. In ko se dotakne našega Orija, prenese to energijo na nas. Ori je najmočnejši, a obenem tudi najšibkejši del našega telesa.

B) obredni načini čaščenja Orija

Obred bori (ebo = duhovno čiščenje, ebo za Ori = bori). To je bolj kompleksen način. Vključuje določene postopke in nam ga izvedejo svečeniki, ki so usposobljeni za to. To je obred, s katerim nahranimo svoje osebno božanstvo, ga počastimo zato, da bo prijazen z nami. Zato, da bo naš Ori, naš osebni bog, prisoten in pozoren v našem življenju, da nam bo ves čas na voljo, da bomo imeli duhovno ravnotežje v življenju.

Obred bori je namenjen revitalizaciji osebne energije. Naša energija je sicer samoobnovljiva, a ker se vse bolj odmikamo od naravnih virov obnove ter vse več časa preživimo v stresnih okoliščinah, se praznimo hitreje kot polnimo. In če smo preveč energije porabili za reševanje krize v službi, za prepir s partnerjem, za nadiranje soseda, ki je parkiral na našem dvorišču, za strastno opravljanje kolegice, ki ima ljubimca in se čutimo to dolžni sporočiti vsem skupnim znancem, za ogorčenje nad večernimi poročili … in tako naprej vsak dan … nato pa še zbolimo, toda naš rezervoar je tedaj prazen. Ker smo tako vso energijo, ki bi bila sicer na zalogi, porabili za večinoma nenujne stvari, nam za reševanje nujnih enostavno zmanjka. In takrat je čas, da si privoščimo obred bori ali gremo v naravo in poiščemo vire, ki nas najbolj revitalizirajo, skratka storimo nekaj, kar nam pomaga, da smo kos izzivu.

Obstajajo še drugi načini čaščenja Orija, kot so obredno pranje Orija v reki, v morju, za blagoslov določene oriše …

6. ORI ČASA IN ORI PROSTORA

Ori časa se lahko izrazi prek narave, zato Ori časa predstavljajo ljudje, rastline, živali, minerali. Brez vsega tega čas nima fizične oblike. Če se nebi spreminjali letni časi ali sušna ter deževna obdobja, če se ljudje in živali nebi starali in umirali, če rastline nebi imele ciklusov mirovanja, cvetenja, sadov in plodov, če se nebi menjala dan in noč – le kako bi se čas lahko izrazil? Nihče ne bi opazil njegovega Orija.

Ori prostora (območja, teritorija) in okolja, v katerem živimo, predstavlja še več dejavnikov; predniki prostora, predniki, ki so prostor izoblikovali v urbano okolje, rastline, živali in ljudje, ki v tem okolju prebivajo, ter minerali v smislu prsti, ki je delno pozidana, delno spremenjena v park, travnik, njivo … Brez vse te dinamike Ori prostora nima izrazne moči.

Z Orijem časa in prostora so vsa živa bitja v multilateralnem odnosu; po eni strani ju sooblikujejo in jima dajejo možnost, da se izrazita, po drugi strani pa jih njun povratni vpliv lahko prisili v spremembe usode.

Ori vremena predstavljajo vsi izrazi narave, po katerih vreme imenujemo; sonce, luna, veter, dež …

Na Ori vremena človeška bitja, rastline in živali nimamo vpliva s svojim Orijem, ga pa lahko čutimo kot motečega, če smo preobčutljivi na njegov vpliv.

7. ORI VRHOVNEGA BOGA, KOLEKTIVNI IN MULTIPLICIRANI ORIJI

Vsako človeško bitje s svojim Orijem tvori tudi več kolektivnih Orijev – svoje družine, hiše – doma, ki smo si ga ustvarili, države, družbe, podjetja, kjer službuje ali ga vodi, društva, katerega član je … Vzemimo za primer partnerski odnos: Ori moža in Ori žene skupaj tvorita Ori partnerskega odnosa, v kakovost katerega vsak od njiju s svojimi osebnimi kvalitetami prispeva svoj delež. Če je mož na primer neuspešen, žena pa zelo uspešna, je partnerstvo lahko uspešno ali pač ne, odvisno od tega, ali se mož sprijazni s tem, da je žena izvor njegove dobre sreče, ali pa mu to postane težava in zato uničuje odnos.

Človeško bitje pa lahko tudi multiplicira svoj Ori, s tem da ima del svojega Orija v otroku, ki ga spočne, del v neki drugi inkarnaciji, del pa seveda tukaj in zdaj. Iz tega razloga smo lahko častitljivi prednik in hkrati nekdo, ki se je ponovno inkarniral. Na primer: France Prešeren je častitljivi prednik za vse pesnike, ne le za slovenske. In s tem védenjem bi ga lahko častili tudi, če se je med tem morda že inkarniral. V trenutku ponovnega utelešenja se je iz njegovega častitljivega Orija odcepil del, ki je potreben za obstoj človeka na Zemlji. Dobesedno se je razmnožil. Vse je vpliv, produkt multiplikacije, nismo bili ustvarjeni individualno. Življenje temelji na množenju, na reprodukciji, v življenju ne obstaja nič novega.

Vrhovni bog nima svojega Orija, a je istočasno pomnožen v Orijih vseh nas. Vendar je viden, razpoznaven v nas in prek sočloveka lahko govorim z Njim. Udejanja se povsod, ves čas, v vsem. Ko rečemo: »Bog, pomagaj mi,« s tem kličemo boga v vsakem in v vsem, kar nam lahko pomaga. S takšnim razumevanjem imamo neomejeno spoštovanje do soljudi in narave, saj je vsak lahko potencialen prinašalec, prevodnik božje energije, božjega sporočila.

 

Aše!

 

Povzeto po:
Audič, J. (2014). Ori – Kraljestvo usode. Revija Oriša, 8, 8-13.