Duhovna skupnost Oriš – energij narave

II Ẹgbẹ́ Òrìṣà II Duhovna skupnost Oriš – energij narave

Ifa, oriša usode in modrosti

Ifa, oriša usode in modrosti

Človeška inteligenca je učinkovita pri postavljanju vprašanj, toda skopa z odgovori. Prav vsem se porajajo vprašanja in vsi so željni odgovorov, a ponudijo jih lahko le redki. Odgovoriti na vprašanje, narediti, da nekaj postane razumljivo, prevajati, to je najtežje. Je lastnost, ki je omejena le na peščico posameznikov, ki so intelektualno ali duhovno privilegirani. Modrost človeškega bitja sicer doseže to raven, toda pojavlja se potreba, da bi imeli nekoga, ki bi nas usmerjal. Nekje moramo poiskati odgovore.

Svečeniki Ifa odgovarjajo na mnoga življenjska vprašanja, pri tem se poslužujejo divinacijskega sistema Ifa, bodisi z manipuliranjem ikinov, bodisi opeleja.

Vsak ima na voljo 24 ur na dan za pogovor s samim seboj, toda večina ta čas preživi s postavljanjem vprašanj. In četudi tega ne počno, jim v pogovoru o katerikoli zadevi že pač, drugi postavljajo vprašanja. V filozofiji oriš se razume, da je človeško bitje polno dvomov in negotovosti, ter da čuti potrebo po razumevanju svojega časa in lastnega prepoznavanja v njem. Je bitje z vitalno potrebo po odgovorih, ne glede na to, ali so njegova iskanja med seboj povezana ali ne. Odgovore nam da oriša Ifa-Orunmila. Med divinacijskim postopkom se posvetuje z Orijem vpraševalca, da bi spoznala njegovo predusodo, ki se manifestira skozi odu, ki ponuja odgovore. Zato je Ifa-Orunmila oriša modrosti, ki zmore razodeti skrivnosti in misterije življenja.

Ifa-Orunmila je Òkìtìbìrí, a-pa-ọjọ́- ikú-dà, kar pomeni, Véliki transformator oziroma Tisti, ki lahko preloži datum smrti na kasnejši čas. Ta oriša usode in modrosti je usmerjevalec za ljudi in božanstva. Že zgolj dejstvo, da lahko izboljša slabo usodo, je zadosten razlog, da se jo časti.

Ifa-Orunmila je eno najpomembnejših božanstev jorubskega panteona. Eden njegovih orikijev (invokacij) o njem govori kot o Akere f’inusogbon, kar pomeni, Človek nizke rasti, katerega način življenja je poln modrosti, pomeni pa tudi Človek, ki z malo informacijami razblini katerikoli dvom. Je posrednik med ajejem (zemljo; vidnim svetom) in orunom (nebom; nevidnim svetom), glasnik božanstev, prednikov in človeških bitij, on je véliki posrednik v odnosih.

Po mnenju nekaterih strokovnjakov besedo Ifa (jorubsko: Ifá) sestavlja koren , ki pomeni vsebovati, vključevati, kopičiti, zaobjeti. Nakazuje, da je vse izvorno jorubsko védenje in vse možnosti, da bi zmogli razumeti človeka in kozmos, vsebovano v literarnem telesu Ifa. Med najbolj sprejemljive razlage imena Orunmila (jorubsko: Ọ̀rúnmìlà) sodijo naslednje: Ọ̀run-l’ó-mọ-à-ti-là, ki pomeni, (Le) véliki prebivalec oruna ve, kdo bo preživel; Ọ̀run-l’mọ- à-ti-là, ki pomeni, Le prebivalcu oruna so znana sredstva osvoboditve, ter Ọ̀run-mọ-ol, Le prebivalec oruna lahko osvobodi. Izraz orun se nanaša na vse, kar prihaja od onkraj, torej tisto, kar se ne nahaja zgolj na fizični ravni obstoja.

Čemu poimenovanja Ifa, Ifa-Orunmila in Orunmila?

Imeni Ifa-Orunmila in Orunmila se nanašata izključno na orišo, medtem ko se izraz Ifa nanaša hkrati na božanstvo in njegov divinacijski sistem.

Z drugimi besedami, Ifa označuje divinacijski sistem oriše in z njo povezano divinacijsko prakso, Ifa-Orunmila ter Orunmila pa sta poimenovanji oriše, ki svojo modrost manifestira predvsem prek divinacijskega postopka, ki se izvaja z opelejem in ikini. Vendar pa je beseda Ifa po celem svetu postala izraz za orišo, celo do te mere, da številni ljudje Ifa in Orunmilaja smatrajo za različni božanstvi.

Divinacijski sistem Ifa

Pri divinaciji Ifa sta vedno prisotni dve oriši: Ifa-Orunmila in Ešu.
Divinacija prenaša besede Ifa.
Orunmila, tudi Ifa, tisti, ki poseduje vse védenje, duhovni usmerjevalec ljudi in božanstev ter njihov temeljni vir modrosti, kot sredstvo za komunikacijo uporablja divinacijski sistem, imenovan tudi Ifa.

Sredstva, s katerimi se izvaja divinacija Ifa, so:

OPELE in IKINI 

manipulirajo jih le: BABALAVI in IJANIFE.

Svečeniki in svečenice Ifa se v povprečju uče 16 let in svoja življenja posvečajo manipuliranju opeleja in ikinov, ter pomnjenju 256 odujev Ifa v najmanj 8 različicah – na izust seveda. 
V Sloveniji smo z dovoljenjem oriš čas in način učenja prilagodili zahodnim razmeram tako, da si predavanja zapisujemo in jih snemamo. S temi materiali si lahko tudi pomagamo pri interpretacijah svetih tekstov.

ODUJI

Kadar se divinacija izvaja z opelejem ali ikini, besede Ifa-Orunmilaja prenaša njegovih 256 odujev in drugi izrazi njegovega izročila.

16 KAVRIJEV

manipulirajo jih le: BABALORIŠAJI in IJALORIŠE

Divinacijski postopek s 16 kavriji v Sloveniji izvajajo mnogi babalorišaji in ijaloriše. Številni svečeniki in svečenice študirajo ta način divinacije, da lahko v krajšem času učinkovito pomagajo svojim klientom in so pri obeh načinih divinacije odgovorni tako do svojih življenj kot tudi do življenj drugih.

ODUJI

Pri divinaciji s 16 kavriji se skozi 16 odujev odzovejo vse oriše.

Oriša Ifa-Orunmila (oziroma Orunmila)

Vsaka oriša lahko s svojim specifičnim ašejem (energijo realizacije, blagoslovom) izboljša usodo svojih častilcev. Na primer, oriša Ogun ponuja strateške sposobnosti, delovno moč in znanja, božanstvo Obaluvaje pritegne moč zdravljenja, boginja Ošun prinaša sladkost in ljubkost skozi prakticiranje vrlin, kot so vztrajnost, odpuščanje, stanovitnost in pogum. Vendar pa je oriša, ki je najtesneje povezana z usodo, Ifa-Orunmila, tista, ki največ prispeva k uspešni usodi svojih otrok kot celoti – ta oriša namreč ponuja odgovore na njihova iskanja in dvome ter tiste, ki ji prisluhnejo, spremeni v najbolj modre. Ni človeka, ki bi vedel, kdaj je polžja samica breja in v sebi nosi jajčeca, toda pravijo, da je Ifa-Orunmila tako moder, da mu je to dejstvo znano: pomen metafore je jasen, namreč ni skrivnosti, katere Ifa-Orunmila ne bi poznal.

Ešu in Ifa-Orunmila: zvesta tovariša

V jorubski kozmogoniji sta Ešu in Ifa-Orunmila nerazdružljiva tovariša: zato tudi skupaj delujeta na dopolnjujoč si način. Oriša Ešu simbolizira red, disciplino in organizacijo, načela, ki usmerjajo človekovo pot in pomagajo pri uresničitvi njegove usode, katero simbolizira božanstvo Ifa-Orunmila. Še več, Ešu je prisoten pri iniciaciji v Ifa ter pri duhovnih posvetih z božansko modrostjo Ifa. Je prav tako ena tistih oriš, ki so odgovorne za prenos eboja svojemu cilju naproti in obratno, da častilcu, ki ga je daroval, prenese blagoslov oriš.

Naloga Ifa-Orunmilaja je prepoznati težave in njihove možne rešitve, med katere lahko sodi tudi izvedba obredov, medtem ko je Ešujeva naloga, da jih pospremi do njihovega cilja in vzpostavi komunikacijo med častilcem in orišami. Ešu in Ifa-Orunmila prav tako usmerjata svečenika, katere oriše, vključujoč prednike, mora častilec spoštovati in mu nudita potrebno modrost, da bi obvaroval svoje učence.
Ešu zaradi pomembnosti med iniciacijo v orišo Ifa-Orunmila stoji poleg slednjega, da bi na častilca delovala modrost Ifa-Orunmilaja in Ešujeve vrednote skupaj. V nadaljevanju bomo predstavili odu Ifa, ki ponazarja zvestobo med njima, ter pojasnjuje, zakaj se ljudje med iniciacijskim procesom odločijo za britje glave:

Odu Ifa Ogbè-Irẹtẹ̀
Pripovedovalec: Bàbáláwo Lawál Rùfíù               

A dingbọnranku
Ki a ṣe bi ẹni ku
Ki a a mo ẹni ti yoo sunkun ẹni
Ki a rin iworiwo wọlu
Ki a amọ ẹni ti o le da aṣọ rere bo ẹni lara
Ki a rin-rin-rin gbẹnrẹn
Ki a fi ẹsẹ ko ipa
Ki a mo ẹni ti yoo sẹ ẹni pẹlẹ
A difa fun Ọrunmila
Baba nlọ mo ọta ẹ
Gbogbo oriṣa ọrẹ Ọrunmila ni wọn nṣẹ
Ọrunmila ni o maa ndifa fun wọn
O nlọ mọ ọrẹ ẹ, ifa ni ki o kara nlẹ
Ẹbọ ni ki o yara ṣe
Ọrunmila pe awọn ọmọ rẹ
O ni ki wọn gbe ago sita
Ki wọn maa lu kiri wipe oun ku
A wọn ọmọ Ọrunmila bẹrẹ si lu ago
Wọn gbe ago dele Oriṣa-nla wipe ọrunmila ku
Oriṣa-nla da awọn ọmọ Ọrunmila loun wipe
Gbogbo ẹfun oun ti Ọrunmila gba,
nigba ti o wa laye
Oun maa gba pada
Wọn tun lu ago dele Ṣango,
wipe Ọrunmila ku
Ṣango fun wọn lesi wipe
Nṣe ni oun ro wipe Ọrunmila ko ni ku mọ
Ọwa sọ fun awọn ọmọ Ọrunmila
Gbogbo ẹdun-ara oun ti oun fun Ọrunmila
Oun maa gba pada
Wọn tun ṣi wọn lu ago dele Ọṣun
Awọn ọmọ Ọrunmila nkọnrim bayi wipe
Baba wa lọ baba wa lọ nilẹ yio, baba wa lọ
Ọrunmila a gẹbọ ifa se pẹlẹ baba wa lọ o tan niun
Ọṣun ni Ọrunmila ku, oni gbogbo idẹ oun ti Ọrunmila gba
Oni oun maa gba pada
Awọn ọmọ Ọrunmila lu ago dele gbogbo awọn oriṣa
Awọn ọmọ Ọrunmila wa bere larin ara woọn wipe ile
Tani oku ki awọn de
Ni won wa rantii wipe o ku ile ẹṣu
Wọn ṣi wọn gba ile eṣu lọ
Nigba ti wọn dele eṣu wọn sọ fun wipe Ọrunmila
Ọrẹ rẹ ti ku
Inu eṣu bajẹ nigba ti o gbọ eyi
Wipe ki wọn ba oun fa ori oun
Nitori wipe ọrẹ oun ti ku
Afi wipe Ọrunmila ni o nba oun wa ounjẹ
Ṣugbọn Eṣu ko fa irun ori rẹ ri
Wọn wa bẹrẹ si fa irun ori Eṣu
Ti apa ọtun ni wan kọkọ fa wọn wa bọ si apa osin
Eṣu ya awọn ọmọ Ọrunmila
Wọn sara lọ sọ fun baba wọn
Wipe Eṣu ti ni ki wọn bu omi si oun lori ki wọn
Bẹrẹ si fa irun ori oun, wọn si ti nfa irun ori rẹ
Ni Ọrunmila wa sọ fun awọn ọmọ re wipe ki wọn sare
Lọ sọ fun Eṣu wipe oun ko ku
Wipe ki wọn ma bu omi si ori Eṣu, epo ni ki wọn maa bu si
Nigba ti awọn ọmọ Ọrunmila maa dele Eṣu
Iwọmba irun ni o ku si ipako Eṣu
Bayi ni Ọrunmila wa paṣẹ wipe ohun ko ni ba awọn oriṣa
Ti o ku ṣe nitori wipe ọdalẹ ni wọn

V nadaljevanju sledi slovenski prevod oduja Ifa zapisan z malimi tiskanimi črkami. Besedilo z velikimi tiskanimi črkami so komentarji in opažanja k dogodkom v pripovedi.

Pretvarjati se, da smo bolni, pretvarjati se, da smo mrtvi, da bi izvedeli, kdo bi objokoval našo smrt.

VDANOST IN ZVESTOBA, TEST PRIJATELJSTVA
Hoditi goli po mestu, da bi izvedeli, kdo bi bil tako darežljiv, da bi nam ponudil obleko.

POTRDITEV PRIJATELJSTVA IN VDANOSTI
Hoditi goli, kot zbeganci, spotakniti se ob vrv, da bi izvedeli, kdo bi nam priskočil na pomoč.

POTRDITEV PRIJATELJSTVA IN VDANOSTI
Duhovni posvet z božansko modrostjo Ifa je bil izveden za Orunmilaja tistega dne, ko se je namenil spoznati svoje neprijatelje.

NASVET

Vse oriše so bile Orunmilajevi prijatelji.
Orunmila je bil njihov usmerjevalec in želel si je izvedeti, kdo med njimi je resnično njegov vdan prijatelj.

VDANO IN ZVESTO PRIJATELJSTVO
Orunmila je prejel usmeritev Ifa, naj brž odide in čim prej naredi ebo. Orunmila je poklical svoje sinove in jih prosil, naj po mestu z igranjem na agogo lažno naznanjajo njegovo smrt. Orunmilajevi sinovi so se skladno z očetovimi napotki z agogojem odpravili v mesto.

USTVARIJO SE LAŽNE OKOLIŠČINE ZA TEST VDANOSTI PRIJATELJEV

Najprej so se podali k Obatalaju, da bi mu prenesli novico o Orunmilajevi smrti. Obatala jim je dejal, da želi nazaj ves efun, ki ga je bil podaril Orunmilaju.
BREZBRIŽNOST: OBATALA SE IZKAŽE BOLJ ZAINTERESIRAN ZA MATERIALNE DOBRINE KOT ZA PRIJATELJA

Odšli so tudi k Šangoju, da bi mu predali novico o Orunmilajevi smrti. Šango jim je dejal: »Mislil sem, da nikdar ne bo umrl in da bo za vedno ostal na Zemlji. Ker pa je umrl, želim, da mi vrnete vse edun-araje, ki sem mu jih bil poklonil v dar.«
BREZBRIŽNOST: ŠANGO SE IZKAŽE BOLJ ZAINTERESIRAN ZA MATERIALNE DOBRINE KOT ZA PRIJATELJA

Orunmilajevi sinovi so nato odšli k Ošun, prepevajoč sledeči napev: »Naš oče je odšel s te Zemlje, odšel je. Mi te pozdravljamo, Orunmila, božanski človek, ki nosi ebo. Naš oče je odšel.« Ošun, presenečena nad novico o Orunmilajevi smrti, je hotela, da naj ji vse ideseje, ki jih je imel pri sebi, vrnejo nazaj.
BREZBRIŽNOST: OŠUN SE IZKAŽE BOLJ ZAINTERESIRANA ZA MATERIALNE DOBRINE KOT ZA PRIJATELJA

Orunmilajevi sinovi so z igranjem na agogo obiskali domove vseh oriš in pričeli so se spraševati, če nemara katere od hiš niso izpustili. Tedaj so se spomnili, da še niso bili pri Ešuju. In podali so se tja. Ko so prispeli, so Ešuja obvestili o Orunmilajevi smrti. Ešuja je novica zelo razžalostila. In žalost ga je vodila, da je prosil, da mu, prijatelju v čast, obrijejo lase. Svoje dejanje je utemeljil rekoč, da je to storil zaradi smrti prijatelja in celo dodal, da je bil Orunmila njegov vir preživetja. Ešu si do tedaj nikdar ni obril las. Pričeli so ga briti – najprej so mu obrili desno stran glave in nato pričeli briti levo. Orunmilajevi sinovi, ki so bili pri dogajanju navzoči od samega začetka, so bili presenečeni nad Ešujevim neomajnim stališčem in svojemu očetu odhiteli sporočit, da je Ešu naročil, da mu zmočijo lase in jih obrijejo ter da se britje že odvija. Orunmila je sinove poprosil, naj se nemudoma vrnejo k Ešuju in mu povejo, da resnično ni umrl in da je bilo vse le šala. Dodal je, da naj tistemu, ki ga je bril, predlagajo, da naj Ešuju ne zliva več vode na glavo, temveč naj nanjo dane palmovo olje, da ga pomiri. Ko so Orunmilajevi sinovi prispeli k Ešuju, so ugotovili, da je le še na njegovem zatilju ostal pramen las.
EŠU IZRAZI BOLEČINO OB NOVICI O SMRTI ORUNMILAJA, NJEGOVEGA VELIKEGA PRIJATELJA

Tedaj se je Orunmila odločil, da z drugimi orišami spričo njihove nevdanosti ne bo več prijatelj, in da bo, po drugi strani, prijateljeval le z Ešujem, saj je on med vsemi orišami najbolj vdan in zvest prijatelj.

Vir: z dovoljenjem Bàbá Kinga – avtorja povzeto po:
Ifa revista, januar 2011, © Sikiru Salami 2011 (posebna izdaja Oduduwa Templo dos Orixas), vse pravice pridržane. Prepovedano kopiranje in objavljanje v celoti ali delno — tako fotografij kot člankov iz te revije — brez pisnega soglasja avtorjev. Soglasje za delno objavo prevedenih člankov v slovenski, italijanski, nemški, hrvaški, angleški in srbski jezik, s strani avtorja besedil odobreno Duhovni skupnosti Oriš – energij narave.