Duhovna zajednica Oriša – energija prirode

II Ẹgbẹ́ Òrìṣà II Duhovna zajednica Oriša – energija prirode

Politika zaštite osobnih podataka

Hvala što ste posjetili našu web stranicu. Zaštita Vaših osobnih podataka vrlo nam je važna, stoga uz kvalitetan sadržaj,  jamčimo i Vaše pravo odlučivanja o korištenju Vaših podataka. Ova politika privatnosti regulira prikupljanje, pohranu i obradu osobnih podataka, koje prikuplja voditelj obrade od korisnika.


Voditelj obrade osobnih podataka

Zajednica Duhovna skupnost Oriš – energij narave, Trg Prešernove brigade 8, 4000 Kranj.
Kontakt osoba za zaštitu osobnih podataka može se dobiti na 041810221 ili putem e-pošte info@orisa.si.
Kao primatelj i korisnik dopuštam voditelju obrade prikupljanje, obradu i  čuvanje dostavljenih osobnih podataka, a sve u skladu s važećim zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Kategorije osobnih podataka

Osobne podatke prikupljamo u sljedećim slučajevima:
– Kada se registrirate za primanje vijesti i drugog marketinškog sadržaja, kada se dogovorite za ritual, kada dostavite svoju e-mail adresu, ime i druge relevantne podatke koji nam omogućuju podešavanje izravne komunikacije

Podaci koje je prikupio i pohranio voditelj obrade osobnih podataka:
– adresa e-pošte;
– ime i prezime zajedno s titulom ili spolom, kako bi se olakšalo stvaranje personaliziranih e- poruka;
– zahtjev za članstvom (u zajednicu) – pristupna izjava

Podaci koji se odnose na pojedince koji žele organizirati ritual u Nigeriji:
– adresa e-pošte;
– ime i prezime;
– datum rođenja;
– ime majke i djevojačko prezime;
– osobna fotografija.

Svrha obrade osobnih podataka

Voditelj obrade, odnosno Duhovna skupnost Oriš – energij narave, koristit će podatke dobivene od korisnika u sljedeće svrhe:
– za komunikaciju
– slanje informacija, biltena, članaka i slanje obavijesti o događajima putem e – pošte.

Vrijeme zadržavanja podataka

Osobni podaci čuvaju se do opoziva privole za pohranu i obradu pojedinačnih podataka i /ili dok je obrada podataka nužna za pružanje usluga. Nakon opoziva privole pojedinca, njegove osobne podatke odmah, učinkovito i trajno brišemo iz baze.
Ako gore navedene svrhe pohrane i obrade osobnih podataka prestanu postojati, baze osobnih podataka, koje se više ne obrađuju u navedenu svrhu, bit će odmah, učinkovito i trajno izbrisane.

Zaštita osobnih podataka

Voditelj obrade će dobivene podatke štititi u skladu s važećim zakonima o zaštiti osobnih podataka i u skladu s internim aktima donesenim na temelju zakona. Voditelj obrade će osigurati odgovarajuću organizacijsku i tehničku zaštitu, te dobivene podatke neće ni  pod kojim uvjetima dostavljati niti otkrivati trećim osobama. Duhovna skupnost Oriš – energij narave provodi i održava određene tehničke i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka . Međutim, nitko ne može jamčiti stopostotnu sigurnost pri prijenosu podataka online.

Korisnička prava

 Sukladno odredbama Opće uredbe EU o zaštiti osobnih podataka (GDPR),  na zahtjev korisnika, voditelj obrade osobnih podataka mora:
– potvrditi obrađuju li se podaci vezani uz korisnika ili ne, i omogućiti korisniku pristup njegovim podacima.
– dati kopiju osobnih podataka koji se odnose na korisnika.
– dopustiti korisniku da ispravi ili dopuni svoje osobne podataka.
– dopustiti korisniku da djelomično ili potpuno izbriše svoje osobne podatke.
– dopustiti korisniku prijenos svojih osobnih podataka drugom pružatelju sličnih usluga.
– dopustiti korisniku da djelomično ili potpuno opozove privolu za obradu osobnih podataka.

Voditelj obrade će poštovati Vašu želju za opozivom i dovršit će opoziv privole za obradu osobnih podataka najkasnije u roku od 15 dana.
Svaki pojedinac koji smatra da mu je voditelj obrade povrijedio prava vezana uz zaštitu osobnih podataka, može u svakom trenutku predati pritužbu nadzornom tijelu (Povjereniku za informacije u Republici Sloveniji).

Povjerenik za informacije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, T: 00 386 1 230 97 30, e-mail: gp.ip@-rs.si.
Svaki korisnik ima mogućnost slanja e-mail s opozivom kao odgovor na primljeni e-mail.

Ugovorni izvršitelji obrade i prostor pohrane

Voditelj obrade prikupljene osobne podatke prosljeđuje ugovornim izvršiteljima obrade, koji  podatke mogu obrađivati isključivo u okviru uputa i ovlaštenja voditelja obrade i koji su pisanim ugovorom sklopljenim s voditeljem obrade dužni osigurati određenu razinu zaštite osobnih podataka, i to za: e-mail marketing sustav putem e-pošte, za on-line prijenos događaja i tečajeva Duhovne skupnosti Oriš – energij narave, uživo, te za omogućavanje pristupa materijalima korisnicima. Pružatelj usluga datoteke osobnih podataka pohranjuje na prostoru  EU i ne iznosi ih u treće zemlje.

Ako je osobne podatke potrebno prenijeti u treće zemlje koje nisu članice EU i EEA zbog provedbe operativnih zadaća, izvoz osobnih podataka smatra se nužnim za ispunjavanje ugovornih obveza koje obavlja zajednica Duhovna skupnost Oriš – energij narave (ugovorna pravna osnova). U slučaju da se osobni podaci prenose u treće zemlje u svrhe koje ne spadaju u djelokrug pružanja usluge, prije prijenosa podataka potrebno je dobiti privolu osobe čiji su podaci. Prije dobivanja privole, osobu treba upoznati s činjenicom da treća država u koju se osobni podaci prenose, ne pruža istu razinu zaštite podataka kao zemlje članice EU i EEA.

Obavijest o kolačićima

Web stranica koristi samo kolačiće sesije koji su nužni za funkcioniranje stranice.

Pravna obavijest

Cjelokupni grafički dizajn web stranice, uključujući sve grafičke elemente i sve sadržaje objavljene na www.orisa.si vlasništvo su zajednice Duhovna skupnost Oriš – energij narave i podložno je zaštiti autorskih prava ili drugog oblika zaštite intelektualnog vlasništva. Sadržaj se ne smije kopirati, širiti ili na bilo koji drugi način distribuirati bez dopuštenja Duhovne skupnosti Oriš – energij narave. Zabranjeno je koristiti sadržaj na bilo koji način, uključujući, ali ne ograničavajući se, na izmjenu, preoblikovanje, kopiranje i objavljivanje bilo kojeg sadržaja u cijelosti ili djelomično negdje drugdje, osim ako voditelj obrade izda pismeno odobrenje.

Duhovna skupnost Oriš – energij narave ne snosi odgovornost  za moguće teškoće u radu  web stranice. Duhovna skupnost Oriš – energij narave zadržava pravo na moguće pogreške u sadržaju objavljenom na web stranicama www.orisa.si, te pravo izmjene ili uklanjanja sadržaja ove web stranice u bilo kojem trenutku, bez obzira na razlog i bez prethodne obavijesti. Posjetitelji koriste objavljene sadržaje na vlastitu odgovornost.

Duhovna skupnost Oriš – energij narave
Trg Prešernove brigade 8
4000 Kranj
Slovenija

Kranj, svibanj 2022